PAP: Inflacja przyspiesza – najwyższy poziom od 20 lat

W lipcu 2020 roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc., podczas gdy wskaźnik CPI w tym czasie osiągnął poziom 3,0 proc., licząc rok do roku – wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego. Miesiąc wcześniej inflacja bazowa wyniosła 4,1 proc. Analitycy banku Pekao wskazują, że osiągnęliśmy najwyższy poziom inflacji od grudnia 2001 roku.

Jak podał bank centralny, w lipcu 2020 r. inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc. wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej.
Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc. wobec 4,1 proc. miesiąc wcześniej. Natomiast tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej.

“W lipcu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 3,0 proc. r/r (o 0,3 pp. w stosunku do czerwca br.). Spadek ten wynikał głównie ze spadku dynamiki cen żywności (o 1,8 pp. do 3,9 proc. r/r) na skutek spadku cen żywności nieprzetworzonej. Nieznacznie obniżyła się również dynamika cen usług (o 0,1 pp. do 7,3 proc. r/r), głównie w wyniku niższych cen turystyki zorganizowanej” – zwraca uwagę NBP.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

“Wzrosła z kolei dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z towarami akcyzowymi; o 0,3 pp. do 1,7 proc. r/r), głównie w wyniku słabszych sezonowych spadków cen odzieży i obuwia (efekt bazy), a także wzrostu cen towarów związanych z rekreacją i kulturą. Wzrosła również dynamika cen energii (o 0,8 pp. do minus 3,0 proc. r/r), głównie w wyniku rosnących cen paliw, przy jednoczesnym spadku cen taryf na gaz ziemny w wyniku zatwierdzenia nowych niższych taryf przez URE” – dodaje.

Analitycy banku Pekao zauważają, że to najwyższy poziom inflacji od grudnia 2001 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

“Pozostałe miary inflacji bazowej poniżej maksimów z 2008 i 2011 roku. Gruby ogon cen zmiennych i regulowanych dokłada obecnie swoją cegiełkę do inflacji” – napisali analitycy Pekao na Twitterze.

Polska-IE: Udostępnij
Para Prezydencka wsp
Gra idzie nie tylko