Państwo zarabia na gruntach i nieużywanych budynkach

Posłanka Socjaldemokracji i jednocześnie wiceprzewodnicząca tego ugrupowania Catherine Murphy, próbowała ustalić, co dzieje się z nieużywanymi posterunkami Gardy i niektórymi terenami należącymi do państwa.

Jak się okazuje, rząd nie porzucił jednak większości tych budynków i nie popadają one w ruinę, gdyż są dzierżawione przez prywatne firmy. Co ważne, odnajmowane są tereny i budynki wchodzące w skład Skarbu Państwa, które znajdują się na terenach nieatrakcyjnych inwestycyjnie, a na tych właśnie ustawiane są maszty telekomunikacyjne oraz stacje przekaźnikowe telefonii cyfrowej.

Obecnie ponad 200 budynków, stanowiących własność państwową wynajmują firmy telekomunikacyjne, a i grunty o tej samej własności, które leżały niewykorzystane, doczekały się najemców.

Z ogólnej puli 188 nieużywanych budynków po posterunkach Gardy, 170 dzierżawionych jest przez firmy telekomunikacyjne, a tysiące miejsc w całym kraju, przeznaczono pod najem i ustawienie na nich masztów telekomunikacyjnych.

W każdym z przypadków firma, która chce wynająć od państwa grunt lub nieruchomość pod inwestycję, lub infrastrukturę telekomunikacyjną, zobowiązana jest do uzyskania specjalnego pozwolenia Urzędu ds. Robót Publicznych, ale to nie wszystko, ponieważ wcześniej musi zdobyć zgodę innych instytucji, w tym posiadać ocenę zagrożeń zdrowotnych.

Państwo zarabia na operatorach telekomunikacyjnych w jeszcze jeden sposób, bo przekaźniki/anteny masztów telefonii komórkowej, pozwala instalować na dachach budynków państwowych, głównie urzędów.

Socjaldemokratyczni posłowie zastanawiają się jednak, czy jest to odpowiednie działanie, skoro brakuje mieszkań, a i jak twierdzi rząd, mało jest też gruntów pod budowę nowych tanich domów. Sugerują też, że te miejsca, przede wszystkim byłe posterunki policji, można by oddać w użytkowanie osobom, które borykają się z problemami mieszkaniowymi.

Niestety po dogłębnej analizie tematu może się okazać, że „problem” jest trochę sztucznie rozdmuchany, ponieważ nieużywane posterunki Gardy, były w bardzo złym stanie technicznym, co potwierdzają raporty inspektorów budowlanych, a na dodatek przedstawione posłom dane o lokalizacjach, wyraźnie wskazują, że w znakomitej większości, usytuowane na terenach głęboko nieatrakcyjnych z wielu powodów.

Bogdan Feręc

Źr: SocDem/Oireachtas

Polska-IE: Udostępnij...
Zakaz podlewania ogr
Nowe światowe zasad
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish