Państwo traci na bankach

Kryzys finansowy, o którym jeszcze nie wspomina irlandzki rząd, widoczny jest już w statystykach, a teraz dotyczy to banków, na których Skarb Państwa dosyć mocno traci.

Sprawa dotyczy udziałów Skarbu Państwa w instytucjach bankowych z Irlandii, więc światowa pandemia wpłynęła na obniżenie się cen akcji, co z kolei wpływa na wartość posiadanych przez Irlandię walorów. Wartość udziałów Irlandii w bankach spadła w ostatnich trzech latach o 10 mld €, a największe straty notowane są w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

Ministerstwo Finansów informuje, że jest właścicielem akcji AIB, PTSB i Bank of Ireland, a ich wartość wynosi 2,2 miliarda euro. Co warto zaznaczyć, jeszcze na koniec 2017 roku wartość posiadanych przez irlandzki Skarb Państwa akcji banków wynosiła 12,5 mld €, więc obecny wynik jest niższy od tamtego o 80%.

Państwo jest obecnie właścicielem 71,25% akcji AIB, 75% akcji Permanent TSB i 14% akcji Bank of Ireland. Niestety Skarb Państwa będzie musiał poczekać na zwrot inwestycji w kwocie 30 mld €, jakimi zasilił tych trzech pożyczkodawców, co nawiasem mówić, zgodne było z działaniami pomocy dla sektora bankowego. Aktualne straty wskazują jednak, że inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem stopy zwrotu, więc straty z tytułu posiadania akcji, będą zapewne odrobione, ale nie w tym i nie w przyszłym roku.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Zdj: RTE

Polska-IE: Udostępnij...
Przeciwnicy 5G – n
200 € dla każdego
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish