Państwo pozbywa się udziałów w AIB

Minister finansów zapowiedział, że Skarb Państwa pozbędzie się kolejnego pakietu udziałów banku AIB i nie będzie już akcjonariuszem większościowym.

Obecnie przewiduje się sprzedaż 5% udziałów Skarbu Państwa w AIB, a odbywać się to będzie na drodze sprzedaży instytucjonalnej. Jest to też metoda szybkiego zbywania udziałów, z niezauważalną akcją marketingową, a w pakiecie, jakiego chce się pozbyć Skarb Państwa, zaoferowanych zostanie 132 mln akcji.

Po sfinalizowaniu całej transakcji udział Skarbu Państwa w AIB zmniejszy się do 46,9% z obecnych 51,9%.

Co ważne, minister finansów Republiki Irlandii zgodził się już, aby wydłużyć proces sprzedaży akcji AIB, co oznacza, że potrwa ona powyżej 23 stycznia 2024 roku, kiedy sprzedaż miała wygasnąć, a łącznie zostanie w tym czasie sprzedanych do 15% akcji AIB, jakie posiadał Skarb Państwa.

Do tej pory Skarb Państwa sprzedał już akcji AIB za kwotę 698 mln €, a dzieje się tak od stycznia 2022 roku.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo CC BY-SA 2.0 Kenneth Allen

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Śmieci w składanyc
To nie jest szczyt p