Państwo dyskryminuje starszych pracowników

Partia Pracy wezwała rząd do natychmiastowej zmiany zasad przyznawania zasiłków pandemicznych, a chodzi o osoby, które ukończyły 66 lat.

Senator Ged Nash z Partii Pracy powiedział, że to dyskryminacja tej grupy osób, które bardzo często są nadal czynne zawodowo, więc w czasie pandemii koronawirusa, straciły na stałe lub czasowo źródło dochodów, a kraj pozostawił ich bez środków do życia. Partia Pracy żąda więc, aby i te osoby, objęte zostały pomocą państwa w zakresie zasiłków pandemicznych, co pozwoli im na odzyskanie dochodów na poziomie pozwalającym utrzymać siebie oraz członków rodziny.

Zasiłek pandemiczny przysługuje obecnie osobom, które w wyniku pandemii wirusa Covid-19, utraciły źródło dochodu, a są w przedziale wiekowym od 18 do 66 lat. W takim przypadku zasiłek wynosi 350 €, o ile nie korzystają z innych systemów pomocy, pozostając np. na listach zatrudnionych przez zakłady pracy.

Trochę inne jest stanowisko Ministerstwa Ochrony Socjalnej i minister Regina Doherty powiedziała, że osoby w wieku emerytalnym, czyli powyżej 66 lat, mogą korzystać z innych form pomocy, przeznaczonych głównie dla nich, również z systemu dopłat do wynagrodzeń, które dostępne są dla tej grupy osób aktywnych zawodowo.

Senator Nash powiedział jednak, że dopłaty dla osób, które ukończyły 66 lat, są niższe od zasiłku pandemicznego, więc można uznać takie działanie za dyskryminację pracowników.

Ged Nash:

– Istnieje niewielka grupa pracowników w wieku powyżej 66 lat, którzy byli zatrudnieni lub prowadzili działalność na własny rachunek i wykorzystali swoje dodatkowe dochody, inne niż emerytury, aby pokryć rachunki, spłacić długi i pokryć wydatki. Są to wszyscy pracownicy, którzy uzyskali emeryturę państwową przez cały okres składek na PRSI. Chociaż niektórzy pracownicy mogą kwalifikować się do tymczasowego programu dopłat do wynagrodzeń, co pomoże niewielkiej ich liczbie, to nie robi nic dla tych, którzy pracowali dla siebie. Istnieją również osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które potrzebują dodatkowego dochodu, ale powiedziano im, aby ubiegały się o dodatkowy zasiłek socjalny (SWA). Nie jest jasne, dlaczego Departament nie chce tego robić, ale jest to wyraźna dyskryminacja ze względu na wiek.

Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Zdj: Twitter-Ged Nash

Polska-IE: Udostępnij...
MFW zatwierdził umo
Obyś żył w ciekaw
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish