Pandemia odbija się na naszych domowych finansach

Nie wiadomo, jak długo odczuwać będziemy skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, ale ekonomiści z wyspy oceniają, że potrwa to przez około 2 lata.

Najbardziej skutki zamknięcia odczuwają niewielkie firmy i przedsiębiorstwa, którym nie udało się zgromadzić odpowiednich na tak długą blokadę zapasów pieniędzy, ale nie można też powiedzieć, żeby duże zakłady pracy, były obecnie w dobrej sytuacji finansowej.

To była jedna strona całej sytuacji, ale jest też druga, czyli konsumenci, których KBC Bank zapytał o ich odczucia w zakresie finansowym. Ponad połowa odpowiedziała (51%), że blokady, miały negatywny wpływ na stan ich finansów, a zaledwie 12% stwierdziło, iż ich sytuacja materialna zmieniła się na lepsze lub poprawiła. Najbardziej odczuwalny jest wpływ pandemii na wydatki związane z ogrzewaniem i oświetleniem domów, w których za sprawą decyzji rządu, musieliśmy pozostawać, co w połączeniu z niższymi dochodami, dało efekt ubożenia.

KBC Bank zaznaczył, że to pierwsza tak negatywna opinia mieszkańców kraju od początku wybuchu pandemii, a co istotne, większość respondentów odpowiedziała, że nie spodziewa się poprawy sytuacji w najbliższych miesiącach i ich problemy finansowe, potrwają jeszcze przez dłuższy czas, a jako okres ten wskazali przynajmniej 1 rok.

Źle ocenione zostało też przez osoby biorące udział w ankiecie opodatkowanie zasiłków pandemicznych, co bezpośrednio wpłynie na zamożność gospodarstw domowych i osób, które nadal zmuszone są pozostawać w domach.

Niewiele ponad 1/3 oceniła, że ich sytuacja finansowa nie uległa żadnej zmianie, a pogorszenie nastrojów miało miejsce w początkach lutego, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały, o możliwym przedłużeniu blokady na kolejne miesiące. Niezależnie od tych ocen, same nastroje konsumenckie trochę się poprawiły i z 64,9 w styczniu wzrosły do 70,8 punktów, chociaż w okresie grudzień 2020 do styczeń 2021 jeden były o 9,7 punktu wyższe. W tym zakresie zaznaczyć jednak trzeba, że obecne nastroje konsumenckie, są niższe, niż 25-letnia średnia.

Bogdan Feręc

Źr: KBC Bank

Polska-IE: Udostępnij
Polish customs offic
Czy jest szansa na i
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian