Pakiet stymulacyjny rządu. Zasiłki pandemiczne przedłużone do przyszłego roku

Na dzisiejszym posiedzeniu gabinetu Micheála Martina zapadnie wiele ważnych decyzji, a od tych zależeć może dalszy rozwój Irlandii, jak i jakość życia osób, które straciły pracę.

Jednym z najważniejszych punktów, jakie omawiane będą na popołudniowym posiedzeniu rządu, jest pakiet socjalny, więc m.in. wysokość zasiłków pandemicznych, a te, pozostaną z nami na dłuży czas, bo z zapowiedzi wynika, iż przedłużone zostaną na okres po 31 sierpnia 2020 roku, czyli poza ostateczną obecnie datę wypłat tych zasiłków. Wydłużony zostanie także okres obowiązywania pakietu tymczasowych dopłat do wynagrodzeń, a trwać może nawet do końca przyszłej wiosny. Jednocześnie sugeruje się, że zasiłki pandemiczne, które wynoszą obecnie 350 €, doczekają się obniżki, więc bezrobotni będą musieli zadowolić się kwotą o 50 € niższą.

Gabinet zajmie się również pożyczkami dla firm, które mają być niskooprocentowane, ale również dotacjami na wznowienie działalności. Cały program stymulacyjny kosztować ma budżet państwa ok. 5 miliardów euro, a w tym pojawią się też programy aktywizacji osób bezrobotnych, włącznie z programami przekwalifikowania oraz podnoszenia umiejętności. Wszystkie programy, jakie znajdą się w propozycji rządowej, skierowane będą do osób, które utraciły pracę w związku z pandemią koronawirusa.

Podczas posiedzenia rządu omówione mają być również zagadnienia podatkowe, czyli ulgi podatkowe dla osób prawnych, a jednocześnie inwestycje w sektor naukowy i program gwarancji eksportowych. Gabinet zajmie się także kwestiami rozwoju regionalnego, polityką promowania rozwoju i przyciągania oraz utrzymania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednym z tematów, który z całą pewnością zajmować będzie dzisiaj Radę Ministrów, stanie się też rozwój pracy zdalnej, co oznacza, że mogą być omówione wstępne warunki umów o pracę dla osób, które obowiązki służbowe, wykonywać będą z domu.

Co istotne, lipcowy plan, więc ten omawiany dzisiaj, będzie traktowany, jako część wspólna budżetu na 2021 rok i ma zostać włączony do realizacji na zasadzie dokumentu towarzyszącego.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Castle Farm: Wyroby