Oświadczenie wysokiej przedstawiciel wydane w imieniu UE z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Bezkarnością za Przestępstwa wobec Dziennikarzy (2 listopada 2019)

Wolność wypowiedzi, pod każdą postacią, stanowi istotę demokracji. Tylko z pomocą prężnie rozwijających się, wolnych i niezależnych mediów możemy rozliczać rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwa z ich działań. Dziennikarze i pracownicy mediów korzystający z tego właśnie prawa podstawowego podczas wykonywania swoich obowiązków są – zdecydowanie zbyt często – atakowani, prześladowani, napastowani lub zastraszani. Większość dziennikarzy nie odnosi ran w zawieruchach wojennych, zdając relacje z frontu, ale doświadcza przemocy w naszym najbliższym otoczeniu. Jak podaje Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, w samym tylko 2018 r. w wypadkach w trakcie wykonywania pracy zginęło 94 dziennikarzy i pracowników mediów. Setki niesłusznie aresztowano lub zatrzymano, odmawiając im prawa do procesu sądowego.

Raz po raz rządom nie udaje się zapewnić dziennikarzom ochrony, nie podejmują one zdecydowanych działań, aby ścigać sprawców, bywa nawet, że same popełniają przestępstwa. Bezkarność za takie przestępstwa sprawia, że mają one spotęgowany wpływ. Bezkarność niszczy podstawy demokratycznych społeczeństw, gdyż wzbudza strach, podważa zaufanie i rodzi niepokój.

Nie dalej jak w zeszłym miesiącu wspominaliśmy zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego. Ta sprawa nadal czeka na proces sądowy. Pamięcią uczciliśmy również maltańską dziennikarkę Daphne Caruanę Galizię zamordowaną w środku Europy. Nie ma wątpliwości, że żaden obszar na świecie nie jest wolny od tego typu zbrodni. Dzisiaj ponawiamy nasze zobowiązanie do zwalczania bezkarności za przestępstwa przeciwko dziennikarzom i do stosowania wszelkich właściwych środków, aby szanować i chronić wolność wypowiedzi oraz zapewniać dziennikarzom i pracownikom mediów bezpieczeństwo.

UE udziela wsparcia i pomocy prawnej za pomocą unijnego mechanizmu na rzecz obrońców praw człowieka, tj. sieci, która szybko reaguje na potrzeby obrońców, w tym dziennikarzy, znajdujących się w niebezpieczeństwie. UE finansuje również Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF) oraz wydawany przez nie ważny monitor pluralizmu mediów. Zadaniem centrum jest między innymi ocena zagrożeń dla pluralizmu mediów w UE i sąsiednich państwach, a także dostarczanie informacji przydatnych w naszym procesie kształtowania polityki. W 2019 r. Komisja Europejska przyznała budżet w wysokości 2,2 mln EUR na wspieranie projektów ECPMF, które mają promować rzetelne dziennikarstwo i współpracę transgraniczną między osobami zawodowo związanymi z mediami i organami samoregulującymi. W wielu krajach udzielamy finansowego i merytorycznego wsparcia, aby poprawić ochronę dziennikarzy, twórców blogów i pracowników mediów.

W tym szczególnym dniu ustanowionym po to, aby położyć kres bezkarności za przestępstwa przeciwko dziennikarzom, składamy hołd wszystkim tym, którzy stracili życie i byli atakowani, gdyż korzystali z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi w internecie i poza nim. Wspieramy wszystkich, którzy mają odwagę zabierać głos w naszym imieniu.

UE

Podziel się:

Poland’s Wrocław
More information for
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn