Oświadczenie premiera Micheála Martina w sprawie raportu na temat zmian klimatycznych

Micheál Martin:

– Opublikowany raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest niezwykle ważnym zdaniem na temat zrozumienia przez międzynarodową naukę systemu klimatycznego i zmian klimatycznych. Jego publikacja nie mogłaby być bardziej znacząca ani aktualna, wyszczególniając coraz bardziej niebezpieczną przyszłość, która nas czeka, chyba że wszyscy podejmiemy działania teraz. Po raz pierwszy, z najwyższym poziomem pewności, naukowcy twierdzą, że działalność człowieka jest odpowiedzialna za ocieplenie, które obserwujemy dzisiaj na naszej planecie i związane z nim niszczycielskie skutki. Raport równie jasno opisuje wzrost częstotliwości i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszącego się poziomu mórz, fal upałów, powodzi, okresów suszy i pożarów, których możemy się spodziewać w wyniku zwiększonego efektu cieplarnianego. Jego publikacja jest naprawdę „czerwonym kodem dla ludzkości”. Po raz pierwszy IPCC podzielił te skutki na poziom regionalny, pokazując, że zmiany klimatyczne dotkną nas wszystkich. Wszystkie nasze sposoby życia – miejskie, przybrzeżne i wiejskie – będą pod wpływem zmian klimatycznych, co będzie miało coraz bardziej niszczycielskie konsekwencje dla życia, źródeł utrzymania i przyrody, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania. Każda tona emisji gazów cieplarnianych ma znaczenie, ponieważ każdy ułamek wzrostu temperatury tylko pogorszy odczuwane skutki. Zmiany klimatyczne nie są już przypisane do jakiejś odległej przyszłości. Świadectwem tego są niszczycielskie powodzie i szalejące tego lata pożary w Europie i basenie Morza Śródziemnego oraz rekordowe fale upałów w USA i Kanadzie. Utrzymywanie temperatur na świecie poniżej 1,5 stopnia było wyższy poziom ambicji porozumienia paryskiego, ale ten raport przewiduje teraz, że świat przekroczy tę granicę temperatury. Utrzymanie świata poniżej 2 stopni jest nadal możliwe, ale tylko dzięki skoordynowanym wysiłkom rządów prowadzących do natychmiastowego i dramatycznego ograniczenia emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Dlatego COP 26 będzie tak ważny jeszcze w tym roku. Przełożenie nauki i pilności na politykę i działania jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy teraz jako naród, a COP 26, przy pełnym i aktywnym udziale Irlandii, zapewni kluczowe forum do osiągnięcia tego celu. Irlandia wkracza również na arenie krajowej, aby wezwać do podjęcia pilnych działań w dziedzinie klimatu. Przełomowa ustawa klimatyczna została podpisana 23 lipca 2021 r., zobowiązując nas do 51 proc. redukcji emisji do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan działań na rzecz klimatu 2021 zostanie opublikowany jesienią br. i będzie odzwierciedlał nasze plany dotyczące wyższego poziomu redukcji emisji oraz wyznaczy kierunek reakcji Irlandii na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Określimy szczegółowo, sektor po sektorze, cele i kroki niezbędne do osiągnięcia naszych ogólnych celów. IPCC ostrzega, że ​​okno możliwości działania właśnie się zamyka. Nadszedł czas na działanie, a rząd to robi. Ale sam rząd nie może dokonać zmian. W naszej Republice każdy obywatel, przemysł i społeczność muszą podjąć to wyzwanie i podjąć decyzje niezbędne do pozytywnych zmian. Jestem całkowicie przekonany, że rozumiemy skalę tego, co należy zrobić i że staniemy na wysokości zadania.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Pieniądze skonfisko
Wahający się minis

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>