Ostrzejsze przepisy zwolnień warunkowych

Od dawna mówiło się, że Irlandia ma dosyć liberalne prawo dotyczące więźniów, więc nawet ci popełniający najpoważniejsze przestępstwa, mogli liczyć na wyrozumiałość wymiaru sprawiedliwości.

To właśnie się zmieniło, a dotyczy przede wszystkim osadzonych z wieloletnimi i wyrokami dożywotniego więzienia, gdyż Dáil przyjął nowelizację przepisów o zwolnieniach warunkowych. Do tej pory osoba z długim wyrokiem mogła starać się o przedterminowe zwolnienie warunkowe, jeżeli odsiedziała minimum siedem lat z zasądzonej kary. To jednak uważano za zbyt krótki okres, więc postawiono niosek, by minimum kary przesunąć o przynajmniej pięć lat.

Posłowie zgodzili się z argumentacją sprawozdawców, iż w większości przypadków kara siedmiu lat pozbawia wolności, przy kilkunastoletnim lub wyroku dożywocia, jest zbyt krótka, więc przychylili się do przesunięcia granicy do lat dwunastu.

Następną nowością w irlandzkim systemie zwolnień warunkowych jest zdjęcie odpowiedzialności z sądów, więc rozpatrywaniem wniosków o zwolnienie warunkowe zajmować się będzie Niezależna Rada ds. Zwolnień Warunkowych, w której zasiadać będą wyznaczeni przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Rady Sądowe doświadczeni sędziowie. Rada ds. Zwolnień będzie osobnym ciałem w irlandzkim sądownictwie i zajmować się będzie wyłącznie wnioskami więźniów, a wybrani do niej sędziowie, nie będą prowadzić innych spraw.

Z słów ministra sprawiedliwości Charliego Flanagana wynika, że Rada zapewni sobie w takim przypadku całkowitą niezależność, a i podejmować będzie decyzje, które nie są obarczone prawdopodobieństwem niesprawiedliwości. Rada ma również prowadzić rozprawy w sposób jawny, a i przejrzyście komentować wydane wyroki, by nie było żadnych wątpliwości, na jakiej podstawie przyznała prawo do przedterminowego zwolnienia lub odrzuciła wniosek.

W nowelizacji pozostawiono zapis o informowaniu ofiar przestępców, iż tym został przyznany status przedterminowego zwolnienia, a ofiara zyska prawo do wniesienia niezależnego odwołania od wyroku Rady ds. Zwolnień Warunkowych.

Jak dodał minister Flanagan, nie ma problemu z osobami odbywającymi wieloletnie wyroki pozbawienia wolności, ale z osobami skazanymi na dożywotni pobyt w zakładzie karnym i tych głównie dotyczy nowelizacja. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w Irlandii, średnia długość dożywotniej „odsiadki” to 18 lat, a jest wypadkową wielu czynników, w tym minimalnego okresu odbywania kary. Po wejściu w życie nowej ustawy średni wyrok dożywotniego pozbawienia wolności może wydłużyć się o kilka lat, więc przekroczyć granicę lat dwudziestu, a i zbliżyć się do dwudziestu pięciu.

W obowiązujących rozporządzeniach dotyczących zwolnień warunkowych czytamy, że to może być przyznane osobie, która podczas odbywania kary, poddała się pełnemu procesowi resocjalizacji, ale i daje podstawy, by sądzić, iż po opuszczeniu zakładu karnego, powróci na drogę występku. Osoba starająca się o przedterminowe zwolnienie musi zostać uznana również za taką, która nie stwarza nadmiernego ryzyka dla społeczeństwa.

Osoby korzystające ze zwolnienia warunkowego, podawane są też stałej kontroli organów porządkowych i muszą przestrzegać wszelkich nałożonych na nich obowiązków, a złamanie choćby jednej z zasad, zaprowadzi je ponownie do więzienia.

Wniosek o zwiększenie minimum kary, który pozwala na wystąpienie z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie lub zwolnienie warunkowe, złożyła Fianna Fáil, a ten wcześniej zaakceptowany został przez rząd.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Justice/Oireachtas

Podziel się:

Bank Centralny ostrz
Dobra informacja dla
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn