Osoby zaszczepione powinny być zwolnione z obowiązkowej kwarantanny hotelowej

Senator Fine Gael Barry Ward powiedział, że osoby w pełni zaszczepione powinny być zwolnione z wymogu obowiązkowej kwarantanny hotelowej.

Senator Ward stwierdził:

– Szereg badań naukowych, w tym jedno z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA, pokazuje nam, że osoby zaszczepione są „bardzo mało prawdopodobne”, aby przekazać Covid-19 innym, więc nie powinno być wymogu, aby poddać je kwarantannie w hotelu po przyjeździe do Irlandii. Minister Zdrowia może wykorzystać swoje uprawnienia*, aby wyznaczyć zaszczepionych podróżnych, jako grupę osób zwolnionych z tych wymogów. Ponieważ widzimy o wiele więcej krajów dodanych do listy krajów, z których podróżni muszą przejść obowiązkową kwarantannę hotelową po przyjeździe do Irlandii, musimy zminimalizować liczbę podróżnych, którzy muszą poddać się kwarantannie na podstawie wiedzy naukowej. Minimalizacja liczby osób poddawanych kwarantannie pomoże zapobiec problemom z przepustowością i uniknąć niepotrzebnego karania podróżnych, którzy w rzeczywistości nie muszą poddawać kwarantannie.

* Sekcje 38B-38M Ustawy o zdrowiu z 1947 r. (Dodane przez sekcję 7 Ustawy o zdrowiu (ze zmianami) 2021) przewidują obowiązkową kwarantannę hotelową dla osób z niektórych krajów (określonych rozporządzeniem ministerialnym) przybywających do Irlandii. Osoby te są określane jako „podróżni mający zastosowanie”, a „podróżujący mający zastosowanie” jest zdefiniowany (w sekcji 38B (1) i podlega przepisom zawartym w sekcji 38G (1) (g) (i)) jako osoba inna niż zwolniony podróżny, który przybywa do Państwa, znajdując się w wyznaczonym stanie w ciągu ostatnich 14 dni lub bez testu PCR.

„Podróżujący zwolniony” jest zdefiniowany w sekcji 38B (25) i obejmuje szereg różnych kategorii – od (a) do (j) – głównie związanych z podstawowymi podróżami. Punkt (j) sekcji 38B (25) obejmuje jako podróżnego zwolnionego osobę lub grupę osób „określoną przez ministra w przepisach wydanych na podstawie sekcji 38G”.

Art. 38G ust. 1 lit. d) przewiduje uprawnienie ministra zdrowia lub zdrowia do „wyznaczania klasy lub klas osób jako podróżujących zwolnionych dla celów punktu (j) definicji „podróżnego objętego zwolnieniem”w sekcji 38B (25) )”.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian