Osoby w średnim wieku odczuwają szok pandemiczny najbardziej

O ile najbardziej dotkniętą koronawirusem grupą, przynajmniej pod względem przypadków śmiertelnych są osoby starsze, to osoby w średnim wieku, najbardziej odczuwają wpływ ekonomiczny wirusa.

KBC Bank przeprowadził badanie, a w tym zapytał irlandzkie gospodarstwa domowe o możliwości finansowe w okresie pandemii wirusa Covid-19. W tym zakresie okazało się, że grupą, która najbardziej dotknięta została pierwszymi jego skutkami, jest grupa osób w wieku średnim. W jeszcze gorszej sytuacji są osoby, które tworzą rodziny, a najbardziej spośród nich poszkodowane są rodziny z dziećmi.

Największy ciężar szoku dochodowego ponoszą więc osoby w grupy wiekowej 35 – 54 lata, które tworzą rodziny z dziećmi.

Z analizy KBC Bank wynika również, że w Irlandii tylko co ósme gospodarstwo domowe ma odpowiednią ilość środków finansowych, aby poradzić sobie z kryzysem, jaki wywołany został koronawirusem.

W słowie końcowym zawarto stwierdzenie, iż to raczej niepokojące zjawisko, ponieważ przez ostatnie lata wysokiego rozwoju gospodarczego, był czas, aby zgromadzić odpowiednie zapasy gotówki, jeżeli chodzi o zakres badań dotyczących gospodarstw o średnich i średniowysokich dochodach, a z badania wynika, że tak się nie stało.

Bogdan Feręc

Źr: KBC Bank

Polska-IE: Udostępnij...
BCC: Tarcza w prakty
Zrobią wszystko, by
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish