Osoby pracujące w domach, mogą doczekać się dodatkowych ulg podatkowych

Rządowy przegląd pracy zdalnej powinien nadać priorytet ulgom podatkowym związanym z e-pracą.

Rząd pokazał, że jest zaangażowany w koncepcję pracy zdalnej, ale ulga podatkowa na e-pracę w obecnej formie wymaga zmian, aby wspierać większą ilość pracowników, powiedziała senator Fine Gael.

Emer Currie, jest rzeczniczką Fine Gael w Seanad ds. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz spraw zatrudnienia, a stwierdziła, że może być bardzo zachęcającym do pracy w domu, ulga podatkowa lub jakaś inna forma dopłaty, która odpowiadać będzie potrzebom osób pracującym w domach. Pracownicy, którzy świadczą usługę e-pracy, ponoszą z tego tytułu wyższe koszty, w tym na ogrzewanie i energię elektryczną i w takim przypadku powinni być wspierani.

Senator Emer Currie:

– W ramach budżetu zostanie zainwestowanych 10 000 przestrzeni cyfrowych i coworkingowych oraz 30 mln euro na tworzenie regionalnych miejsc pracy w całym kraju w 2021 roku. Wszystkie te zobowiązania są niezwykle pozytywne i stanowią pierwszy krok do zmiany sposobu, w jaki pracujemy i żyjemy, ale ponieważ zima wiąże się z rosnącymi rachunkami dla gospodarstw domowych i niewielkim wyborem poza pracą z domu w dającej się przewidzieć przyszłości, potrzebna jest ulga podatkowa dotycząca e-pracy, ale i więcej uwagi ze strony rządu. Rządowa wiadomość, która powinna zostać skierowana do pracodawców, powinna być taka, że jeśli możesz sobie pozwolić na wypłatę pracownikom dodatku na pomoc w opłaceniu zimowych usług komunalnych, powinieneś to zrobić. Pracownicy mogą otrzymywać zasiłek do 3,20 euro dziennie bez płacenia podatku, składek na ubezpieczenie społeczne ani innych składek ubezpieczeń, jeśli ich pracodawca wypłaci zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego za pracę w domu. Jest to spora część pakietu wynagrodzenia pracownika każdego miesiąca, wolnego od podatku i jest fantastycznie, jeśli można z niego skorzystać. Za mało pracodawców o tym wie i że mogą również ubiegać się o zwrot części podatku w zależności od tego, ile zapłacą podatku. Jednak byłoby przedwczesne wzywać pracodawców do wprowadzenia obowiązkowej płatności, ponieważ nadal jest to znaczny dodatkowy koszt w czasie, gdy wielu pracodawców nie widziało pełnego potencjału pracy zdalnej w zakresie obniżonych kosztów. Pracodawcy nadal płacą co miesiąc stałe koszty za nieużywane biura, a jednocześnie mają do czynienia ze znacznym spadkiem przychodów. Ostatnią rzeczą, jakiej w tej chwili chcemy, jest zniechęcenie pracodawców do pracy zdalnej poprzez dokładanie dodatkowych kosztów bez odpowiednich konsultacji. Dlatego wzywam do pełnego przeglądu ulgi podatkowej dotyczącej e-pracy i kampanii uświadamiającej, skierowanej do pracodawców. W międzyczasie rząd powinien potraktować priorytetowo indywidualne ulgi podatkowe dotyczące e-pracowników w ramach międzyresortowego przeglądu pracy zdalnej. Jeśli Twój pracodawca nie wypłaca Ci ulgi, masz prawo do 10% ulgi podatkowej od energii elektrycznej i ciepła, a 30% na dostęp do szerokopasmowego internetu. Ale to nie jest zwrot, to ulga podatkowa, co oznacza, że ​​10% lub 30% dochodu podlegającego opodatkowaniu jest odprowadzane. W rzeczywistości zysk netto jest nieco mniejszy i nie zobaczysz go aż do przyszłorocznego rachunku podatkowego, na którego złożenie, jest już za późno. Chociaż jakakolwiek obniżka podatku jest pozytywna, jeśli mamy przyjąć pracę zdalną, jako wybór stylu życia i jeśli chcemy zachęcić do pracy zdalnej, to ulga podatkowa, która została utworzona na długo przed rozwojem pracy zdalnej, musi zostać zrewidowana. Osoby dojeżdżające do pracy otrzymują znaczące ulgi podatkowe dzięki biletom oszczędzającym podatek, dlaczego więc nie pracować z domu, skoro ludzie chcą zrównoważyć zarówno dojazdy do pracy, jak i pracę z domu?

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Kiedy każdy mieszka
UNICEF Polska: Polac
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian