Organy państwowe muszą eliminować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Wszystkie organizacje państwowe i półpaństwowe powinny pilnie rejestrować i publikować dane dotyczące wynagrodzenia ze względu na płeć, w ramach zbiorowych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, powiedział dyrektor techniczny Fine Gael.

Posłanka Emer Higgins stwierdziła:

– Jeśli poważnie myślimy o wyeliminowaniu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, wszystkie organizacje należące do państwa muszą publikować podział wynagrodzeń ze względu na płeć. Nie powinni czekać, aż zostaną do tego zmuszeni przez prawo. Obsługa ustna już nie będzie tego ograniczać, musimy zobaczyć twarde fakty i liczby. Niektóre organizacje przodują w tej kwestii. Na początku tego miesiąca An Post, jako pierwsza duża firma w kraju zgłosiła zerową różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W ciągu ostatnich dwóch lat wyeliminowali różnicę między średnimi stawkami godzinowymi dla mężczyzn i kobiet z 3,7% do 0%. Jednakże wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie jest wyróżnieniem, na które mogą zdobyć się wszystkie organizacje. Na początku tego roku pracownicy RTÉ zażądali szczegółowych informacji na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć po tym, jak liczby uzyskane we wniosku FOI wykazały znaczną różnicę na całej skali płac. Według raportów, wśród osób zarabiających od 100 000 do 150 000 euro rocznie w RTÉ 68% stanowili mężczyźni, a tylko 32% stanowiły kobiety. Na drugim końcu skali jedna na pięć kobiet zarabiała mniej niż 40 000 euro w porównaniu z prawie jednym na dziesięciu mężczyzn. Kilka miesięcy później, publikując dane dotyczące wynagrodzeń, RTÉ odmówiło podania danych w podziale na płeć. Rząd czyni znaczne postępy w rozwiązywaniu tego problemu. Ustawa o informacji o różnicach w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn została podpisana w lipcu ubiegłego roku i będzie wymagać od organizacji zgłaszania różnic w wynagrodzeniach pracowników płci żeńskiej i męskiej, ale nie ma powodu, dla którego organy państwowe i inne organizacje nie mogłyby od razu rozpocząć gromadzenia i publikowania tych informacji. Organizacje powinny przekazywać te informacje, ponieważ poważnie traktują zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a nie dlatego, że są do tego po prostu zmuszone przez prawo. Społeczeństwo pilnie wymaga przejrzystości płac, a publiczne sprawozdania organizacji zapewnią, że pracodawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i będą aktywnie przeciwdziałać nierównościom płac. Problem zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć przekłada się na większy problem pełnej reprezentacji kobiet na całym świecie. Na początku tego roku przedstawiłam projekt ustawy, aby ustanowić 40% udziału kobiet w zarządach spółek. Jest to środek, który został już przyjęty przez kilka krajów europejskich i rozwiąże problem niedostatecznej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych, a jednocześnie przyniesie pozytywne rezultaty dla przedsiębiorstw. Jeżeli poważnie myślimy o zapewnieniu równości reprezentacji płci na wszystkich szczeblach, musimy natychmiast zobaczyć organizacje, w szczególności te wspierane przez państwo.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Martin zażegnał ko
Podsumowanie roku w
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська