Opracowany przez Egon Zehnder raport ujawnia, że osoby piastujące najwyższe stanowiska kierownicze charakteryzuje wyższa samoświadomość, ale brak im umiejętności nawiązywania relacji i dostosowywania się

Ogólnoświatowe badanie przeprowadzone na niemal 1000 osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze uwypukla aktualne wyzwania społeczne i ekonomiczne związane z jak dotąd bezprecedensowymi poziomem samooceny i rozwoju – zmianę perspektywy wśród osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze i postrzegania funkcji lidera.

ZURYCH–(BUSINESS WIRE)– Egon Zehnder, najbardziej znana na świecie firma zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania, podała dziś do wiadomości wyniki badania przeprowadzonego na grupie 972 osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach z całego świata, którego celem było przeanalizowanie zmian zachodzących w sposobie postrzegania funkcji kierowniczych i oczekiwaniach w kontekście aktualnych globalnych wyzwań i kształtujących się nowych tendencji. Badanie ujawniło, że dla osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze najważniejsza jest samoocena i rozwój, są oni coraz bardziej świadomi swoich możliwości i umiejętności, zaczynają również zdawać sobie sprawę, że kluczem do odniesienia sukcesu jest doskonalenie ludzkiego wymiaru sprawowanych przez nich funkcji kierowniczych.

Z uwagi na fakt, że kulturę biznesu w sposób zdecydowany kształtuje dziś coraz większe zapotrzebowanie na równość w miejscu pracy i nowo pojawiające się naciski na pracę w trybie hybrydowym, osoby piastujące najwyższe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach z całego świata przewartościowują sposób sprawowania powierzonych im funkcji, metody pracy z zespołem, a także praktyki stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem – przygotowują się na przyszłe wyzwania. Dziś dla osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze w kontekście właściwego poruszania się w złożonym otoczeniu biznesowym najważniejszy jest ich samorozwój, ale także czerpanie z zasobów wnoszonych przez ludzi tworzących przedsiębiorstwo.

Najważniejsze wnioski to:

· 90% osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze podaje, że większą uwagę przywiązują do coraz bardziej słyszalnych, zróżnicowanych i rozbieżnych głosów. Większość z nich, pytana o wpływ bieżących wydarzeń na ich przedsiębiorstwa, odpowiedziała, że wymagają one szybszego podejmowania decyzji i wprowadzania zmian, powodują również większą niepewność ekonomiczną. To przekłada się z kolei na złożoność i szybkie przeobrażenia zmieniające sposób funkcjonowania biznesu – osoby piastujące najwyższe stanowiska kierownicze ponoszą większą odpowiedzialność wobec interesariuszy i są oceniane w nowy, nieznany dotąd sposób;

· 83% osób zajmujących stanowiska kierownicze za najważniejszą uznaje zmianę stylu zarządzania – w badaniu z 2018 r. „The CEO: A Personal Reflection/Osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych: Autorefleksja” było to 66%. Osoby piastujące najwyższe stanowiska kierownicze rozwijają swoje umiejętności dostosowywania się, nawiązywania relacji i samoświadomość. Aktywnie wsłuchują się w różne opinie i coraz częściej zasięgają opinii innych – w tym członków podległych im zespołów, zwierzchników, mentorów, konsultantów i innych osób zasiadających na równorzędnych stanowiskach. Co więcej, kobiety piastujące najwyższe stanowiska kierownicze są bardziej skłonne do zasięgania opinii z różnych źródeł – chętniej też niż ich koledzy radzą się osób zasiadających na równorzędnych stanowiskach, mentorów, a nawet członków rodziny;

· 78% osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze – trzykrotnie więcej niż w badaniu z 2018 r. – zdecydowanie zgadza się, że nie mogą zaprzestać samodoskonalenia się. Osoby te również zdecydowanie podzielają znaczenie „wspólnej drogi”, w myśl której liderzy utożsamiają rozwój osobisty z rozwojem przedsiębiorstwa, wspólną dla wszystkich podróżą mającą wpływ na optymalną zmianę. Najważniejszym dla nas wnioskiem jest niemal jednogłośna wśród niespełna tysiąca liderów zgoda, że „jako osoba piastująca stanowisko kierownicze muszę zmieniać nie tylko siebie, ale także moje przedsiębiorstwo”;

· Dwie trzecie osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze podaje, że pomimo nowych oczekiwań społecznych i ekonomicznych wobec przedsiębiorstw, które popierają, czynniki wywierające kluczowy wpływ na podejmowane przez nich decyzje nie uległy zmianie. W kontekście tej sprzeczności nie jest jasne, czy przeważającym motywatorem decyzji podejmowanych przez większość osób piastujących stanowiska kierownicze i realizujących swoje ambicje są tradycyjne przesłanki finansowe;

· Analiza pytań otwartych wykazuje, że niemal 500 osób piastujących stanowiska kierownicze, ponad połowa wszystkich ankietowanych, uznaje umiejętność nawiązywania relacji za swój słaby punkt. Dokładniej mówiąc, mniej niż połowa osób piastujących stanowiska kierownicze (44%) podaje, że czuje się pełnoprawnym członkiem zespołu, a jeszcze mniej że czuje więź ze zwierzchnikami – wskazują oni na wysokie poziomy napięcia w kontaktach z nimi i konieczność nawiązania współpracy.

„Osoby piastujące najwyższe stanowiska kierownicze dostrzegają, że dzisiejsza złożoność otoczenia biznesowego wymaga znaczącej zmiany w sposobie postrzegania funkcji lidera – zmiana ta musi się rozpocząć od spojrzenia na siebie z innej perspektywy autorefleksji i rozwoju osobistego. Nie chodzi o bałwochwalcze zagłębianie się w siebie; chodzi o dostrzeżenie tego, czego od osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze oczekują nasi pracownicy, przedsiębiorstwa i interesariusze – powiedziała Jill Ader, prezes Egon Zehnder. – Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej tradycyjną przedsiębiorczość należy zrównoważyć empatią i współodczuwaniem, bo tylko tak zdołamy pozyskać zaangażowanie emocjonalne naszych pracowników i struktur przedsiębiorstwa, będziemy mogli sprawnie poruszać się w skomplikowanym otoczeniu biznesowym oraz zbudujemy produktywne i inspirujące miejsca pracy”.

Sprawne poruszanie się w złożonym otoczeniu biznesowym wymaga od osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze rozwijania umiejętności dostosowywania się, nawiązywania relacji i samoświadomości, podkreślili Kati Najipoor-Schuette i Dick Patton zasiadający w grupie doradczej ds. badania Egon Zehnder oraz jego współautorzy. Zwłaszcza dziś umiejętności te trzeba bardziej zrównoważyć z tradycyjnymi atutami przywództwa, planowaniem strategicznym i nieprzerwanym dążeniem do osiągania lepszych wyników. Doskonalenie tych umiejętności wymaga od liderów wykształcenia umiejętności aktywnego słuchania, większego zaufania wobec interesariuszy i komunikowania się bardziej autentycznego niż kiedykolwiek wcześniej.

Zastosowanie tych umiejętności w praktyce i sprawowanie funkcji kierowniczych w większym stopniu ukierunkowane na ludzi pozwoli osobom piastującym najwyższe stanowiska kierownicze – a także ich przedsiębiorstwom – na osiągnięcie większej elastyczności, lepszych zdolności przywódczych i umiejętności dostosowywania się.

Aby uzyskać więcej na temat badania Egon Zehnder przeprowadzonego na grupie 972 osób piastujących najwyższe stanowiska kierownicze zapraszamy do odwiedzenia strony www.egonzehnder.com/it-starts-with-the-CEO.

Egon Zehnder

Egon Zehnder jest wiodącą na świecie firmą doradczą w zakresie zarządzania, inspirującą liderów do rozwiązywania złożonych problemów przy pomocy odpowiedzi ludzi. Dzięki ponad 55-letniemu doświadczeniu w doradzaniu klientom w zakresie przywództwa wiemy, że wybór dyrektora generalnego jest punktem środkowym procesu, a nie jego zakończeniem. Dlatego też współpracujemy z naszymi klientami, aby zapewnić im kompleksowe i skuteczne wsparcie w zakresie zmiany na stanowisku dyrektora generalnego sukcesji kadry kierowniczej, rozwoju i wprowadzenia na stanowisko. Pomagamy organizacjom dotrzeć do sedna ich wyzwań związanych z przywództwem i oferujemy solidne informacje zwrotne oraz spostrzeżenia, które pomagają liderom w realizacji ich filozofii i celów. 525 konsultantów pracujących w 68 biurach i 37 państwach wywodzi się ze środowiska kierowniczego branżowego i funkcjonalnego i współpracuje ze sobą płynnie w różnych lokalizacjach, branżach i funkcjach, aby każdemu klientowi zawsze zapewnić najwyższą jakość usług typową dla firmy. Uważamy, że dzięki zarządzaniu wspólnie możemy zmieniać ludzi, organizacje i świat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.egonzehnder.com oraz śledząc profil firmy na LinkedIn i Twitter.

Wersja źródłowa informacji na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210915005058/en/

Źródło: Egon Zehnder

PAP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wchodzą w życie pr
Michał Kołodziejcz

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>