ONZ ostrzega przed atakami ISIS

Wg Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie można obecnie wykluczyć, że pozostałości ISIS, nazywane obecnie „grupą terrorystyczną”, nie planują ataków w chaotycznym popandemicznie świecie zachodnim.

Jak przekonuje ONZ, ma wiarygodne informacje o planowanych działaniach ISIS, które skierowane będą na kraje zachodnie, które poprzez działanie pandemii koronawirusa, są „zdezorganizowane i osłabione”, co nawiasem mówiąc, chcą wykorzystać terroryści. W komunikacie mówi się, że ataki miałyby zostać przeprowadzone na większe miasta europejskie, ale również te w Ameryce Północnej, chociaż nie wyklucza się ataków na jednostki i bazy wojskowe krajów zachodnich, które stacjonują w okolicach miejsc zapalnych na Bliskim Wschodzie.

Z raportu Rady Bezpieczeństwa ONZ ma wynikać także, iż już teraz obserwuje się wzmożoną aktywność grup terrorystycznych w Iraku i Syrii, gdzie od początku 2020 roku, dochodzi do coraz większej ilości ataków zbrojnych.

Analitycy pracujący dla ONZ twierdzą również, że wschodnim regionie Morza Śródziemnego w zachodniej części Azji, zlokalizowano około 10 000 aktywnych członków grup terrorystycznych, a ci, dysponują potężnymi środkami finansowymi, by móc przeprowadzać ataki w różnych częściach świata, a i finansować współpracujące z nimi osoby. Z szacunków wynika, że terroryści mają dostęp do około 100 mln $, co pozwoli na odtworzenie sporej armii, złożonej z islamskich fanatyków, którzy niegdyś, wiernie służyli ISIS.

W ostrzeżeniu ONZ znajduje się też informacja, iż światowy kryzys, który wywołany został koronawirusem, może zwiększyć rekrutację do grup terrorystycznych, głównie do rozbitej niedawno ISIS, która nadal cieszy się dużą popularnością wśród byłych jej członków, ale i osób z rejonu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

W dokumencie mówi się też, że możemy mieć wkrótce do czynienia z odwrotną falą emigracji osób przebywających obecnie w Europie, które pochodzą z krajów afrykańskich i z Bliskiego Wschodu, a spowodowane będzie to zachętami do wstąpienia w szeregi ISIS. Nie można też wykluczyć, że nie utworzone zostaną kanały, którymi pieniądze na zakup nielegalnej broni, materiałów wybuchowych i przeprowadzanie zamachów terrorystycznych, docierać będą do Europy, by zwolennicy ISIS, w imię wyznawanych wartości, walczyli z mieszkańcami Starego Kontynentu.

Bogdan Feręc

Źr: ONZ/FoxNews

Polska-IE: Udostępnij...
Ilość bezrobotnych
ZLIKWIDOWANY SZLAK N
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish