Ogromne opóźnienia w egzaminach na prawo jazdy

Należy zająć się wysoką ilością prawie 73 tysięcy zaległości w egzaminach na prawo jazdy, powiedział poseł Darren O’Rourke.

Rzecznik Sinn Féin ds. transportu Darren O’Rourke wezwał ministra transportu do zajęcia się ogromnymi zaległościami, które dotykają oczekujących na egzamin na prawo jazdy. Komentarz posła O’Rourke pojawił się, gdy Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potwierdził mu w odpowiedzi na pytanie poselskie, że obecnie 72 738 osób oczekuje na egzamin na prawo jazdy.

Poseł Darren O’Rourke reprezentujący Meath East powiedział:

– Ze względu na zrozumiałe i konieczne odwoływanie egzaminów na prawo jazdy w czasie pandemii, narosły ogromne zaległości w oczekiwaniu na egzamin. RSA potwierdziło mi, że na liście oczekujących jest obecnie 72 738 osób, a niektórzy wyborcy mówią mi, że muszą czekać miesiące na datę testu. Opóźnienia w lekcjach jazdy mają tutaj efekt domina, ponieważ 23 338 osób z listy oczekujących nie może teraz przystąpić do egzaminu z powodu braku możliwości ukończenia obowiązkowej liczby zajęć szkoleniowych dla kierowców. Powoduje to ogromne problemy dla ludzi, którzy muszą jeździć do pracy, a będzie to poważniejszym problemem już w przyszłym miesiącu, kiedy dzieci będą musiały zostać porzucone do szkoły. Bez daty testu, a zatem bez pełnego prawa jazdy, ludzie, którzy polegają na samochodzie, naprawdę mają trudności. Minister transportu Eamon Ryan musi pilnie zająć się tą kwestią. RSA stwierdziło, że testy zostały wznowione przy zmniejszonej wydajności, a priorytety zostały przyznane tym, którzy mieli test zarezerwowany przed pandemią. Jednak bez dalszych działań problem ten będzie się utrzymywał, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Minister musi rozważyć zatrudnienie dodatkowych egzaminatorów, którzy zajmą się ogromną listą oczekujących, jednocześnie skonsultować się z egzaminatorami oraz ich przedstawicielami związkowymi w sprawie wydłużenia godzin pracy, aby poradzić sobie z zaległościami.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij