Ograniczenia będą znikać i wracać?

Teoretycznie to możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne i wynika z dzisiejszej zapowiedzi premiera Leo Varadkara.

Pełny plan wychodzenia Irlandii z ograniczeń pandemicznych poznamy jutro po posiedzeniu rządu, a w tym, co zapowiedział szef gabinetu, znajdzie się pięć kryteriów, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zniesieniu kolejnych obostrzeń. Premier przypomniał, że plan podzielony zostanie na kilka etapów, a każdy z nich będzie miał przynajmniej trzy fazy, więc zmiany mogą wchodzić w życie stopniowo, w kilkudniowych, czy nawet kilkutygodniowych odstępach.

Ten przemyślany plan da rządowi czas na śledzenie rozwoju zakażeń i pozwoli na podejmowanie odpowiednich środków zaradczych, zaznaczył Varadkar, co nie oznacza nic innego, jak możliwość powrotu ograniczeń.

Taoiseach Varadkar przedstawił też kryteria, jakimi kierować się będzie rząd, by kolejne ograniczenia mgły być zniesione, a dopiero po ich spełnieniu, gabinet, publikować będzie informację na temat zniesienia któregoś z nich.

Żeby możliwe stało się zdjęcie dowolnie wybranego ograniczenia, władze kraju ocenią:

  • Rozwój lub postęp choroby w całym kraju
  • Zdolność sektora odpowiedzialnego za ochronę zdrowia do działania i jego odporność na ewentualne zwiększenie się ilości zachorowań
  • Testy i śledzenie kontaktów muszą być na odpowiednim poziomie i odbywać się bez opóźnień
  • Zapewniona musi być ochrona grup podwyższonego ryzyka
  • Oceniona zostania możliwość wtórnej zachorowalności i wpływ na ogół społeczeństwa

Takimi kryteriami kierować się będzie ten i kolejny rząd w kwestii znoszenia ograniczeń, a co ważne, będą one wynikiem współpracy władz medycznych i politycznych Irlandii.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Tylko 15% firm w Irl
Tak złych wyników
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish