Odszkodowania, nie będą już dobrym interesem?

Komisja ds. Reformy Prawa opublikowała raport ze swoich prac, a w tym przedstawia propozycje zmian w celu ograniczenia wysokości odszkodowań za uszkodzenia ciała.

Propozycje trafią teraz do prac w grupach roboczych, a te określą, czy będą przydatne w dalszym ciągu prac reformatorskich, więc czy będzie można na ich podstawie stworzyć przepisy, a staną się strażnikiem, który ograniczy możliwość wypłacania nienaturalnie wysokich odszkodowań.

Propozycjami Komisji ds. Reformy Prawa zajmą się teraz Komisja ds. Kosztów Ubezpieczeń i Komisja ds. Obrażeń Osobistych, a oba ciała będą miały głos decydujący w kwestii zmian, jakie będą wprowadzone w przepisach o odszkodowaniach.

Główne zmiany dotkną poszkodowanych z obrażeniami tkanek miękkich i odcinkiem kręgosłupa na odcinku szyjnym, bo z danych prowadzonych przez ubezpieczalnie wynika, iż roszczeń w tych sprawach jest w Irlandii najwięcej. Przepisy dotyczące wypłat odszkodowań korelować mają z danymi pozyskanymi ze standardów medyczno-ubezpieczeniowych w innych krajach europejskich, a dopracowane zostaną po nałożeniu na takie same statystyki krajowe.

Obecnie proponuje się cztery różne sposoby wprowadzania limitów wypłat odszkodowań zdrowotnych, a te mogą zostać wprowadzone niezależnie od siebie lub niektóre z czterech opcji zostaną wprowadzone łącznie.

  1. Proponuje się, wprowadzenie skali oceny uszkodzeń ciała, a na tej podstawie przygotowanie tabeli roszczeń, czyli wysokości maksymalnego odszkodowania.
  2. Proponuje się też szczegółowy system oceny stanu zdrowia, co z kolei oznacza, iż ten system będzie podobny do pierwszego, ale to suma punktów, odpowiedzialna będzie za wysokość odszkodowania.
  3. Kolejna propozycja to połączenie dwóch pierwszych opcji, ale tu zmiana będzie opierała się na niezależnych ekspertach, którzy samodzielnie ocenią stan zdrowia poszkodowanego, używając skali oceny stanu zdrowia, analizując dokumentację medyczną i rozmawiając z poszkodowanym.
  4. Ostatnia propozycja brzmi, iż to do sądów należałaby ocena rozmiarów doznanych obrażeń, więc i wysokość odszkodowania.

Generalnie uznać można, że reforma w zakresie przyznawania odszkodowań w Irlandii, nie idzie zbyt daleko, gdyż po hucznych zapowiedziach, jakich jeszcze niedawno byliśmy świadkami, można było się spodziewać, iż nakreślone zostaną precyzyjne zasady przyznawania odszkodowań. Najbardziej realnymi i odpowiadającymi większości społeczeństwa byłaby chyba któraś z dwóch pierwszych propozycji, ponieważ w przypadku trzeciej, można mieć obawy o bezstronność oceniającego, a ostatnia opcja, jest zaledwie kosmetyczną zmianą kilku słów w obowiązujących przepisach.

Bogdan Feręc

Źr: Law Reform Commission

Polska-IE
Irlandia potrzebuje
Dublin Airport traci
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish