Odroczenie spłat to wyższe odsetki

Z uwagi na pandemię koronawirusa, banki na wyraźną prośbę rządu i wprowadzenie przepisów pandemicznych, udzielały wakacji kredytowych swoim klientom hipotecznym, którzy stracili zatrudnienie.

Na początku sprawa wyglądała bardzo dobrze, bo zwalniani tymczasowo pracownicy, mogli ubiegać się o sześciomiesięczną przerwę w spłacie kredytów, ale już wtedy Sinn Féin zauważało, że w przepisach jest luka, a ta, nie będzie korzystna dla kredytobiorców. Jak przekonywało ówcześnie Sinn Féin, a i mówi o tym również teraz, przerwa w spłacie kredytu spowoduje naliczanie wyższych odsetek.

To z kolei da dodatkowy zarobek bankom, które niezależnie od pandemicznych czasów, i tak wyjdą na swoje, a nawet zarobią więcej.

Dlatego właśnie poseł Sinn Féin Pearse Doherty wezwał w imieniu swojego ugrupowania bankowców, aby odstąpili od pobierania odsetek za okres wakacji kredytowych. Co w tej sprawie należy podkreślić, Sinn Féin nadal nalega na rząd Leo Varadkara, aby naprawił tę nieścisłość w przepisach i uniemożliwił bankom podnoszenie odsetek za okres, w którym udzielały swoim klientom hipotecznym odroczeń w spłatach kredytów.

Niestety od chwili wprowadzenia możliwości przerwy w spłacie kredytów, rząd Varadkara głuchy jest na te nawoływania, czyli teraz należy mieć tylko nadzieję, że bankowcy posłuchają Sinn Féin i wspaniałomyślnie odstąpią od podwyższania odsetek.

Problemem w tym przypadku są jednak przepisy unijne i o ile Europejski Bank Centralny wydał swoją zgodę na wprowadzenie moratorium obejmującego wstrzymanie spłat rat kredytów hipotecznych, to nie zgodził się na zmiany w umowach. To jednak też można byłoby rozwiązać, bo gdyby minister finansów i Irlandzki Bank Centralny wystąpiły do EBC z prośbą o drobną modyfikację umów, to tę raczej by uzyskano.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij...
Prawie wszystkie hot
Niespokojna pogoda z
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish