Odbierają niesłusznie pobrane pandemiczne wsparcie

Jak się okazuje, pomoc, jakiej na czas pandemii udzielił mieszkańcom kraju i firmom rząd, stała się dla niektórych polem do nadużyć i wyłudzeń nienależnych im pieniędzy.

Śledczy z Gardy we współpracy z urzędnikami Departamentu Ochrony Socjalnej ujawnili, że od marca 2020 do kwietnia 2021, pobrano łącznie 19,8 miliona euro, które nigdy nie powinny trafić do rąk beneficjentów. Miesięcznie, bezpodstawnie, pobierano 1,2 miliona euro i to tylko w ramach Pandemic Unemployment Paymet, a ogółem w kraju złożono 12 939 fałszywych roszczeń.

Do tej pory instytucje działające z upoważnienia rządu, odebrały już 9,5 mln €, a kolejne sprawy są w toku i Departament Ochrony Socjalnej spodziewa się, że do końca roku, uda się odebrać znacznie ponad połowę nieprawnie pobranych zasiłków i wsparcia w ramach dotacji dla firm.

Do kontroli poprawności złożonych wniosków o przyznanie płatności pandemicznych oraz innych form wsparcia, do Departamentu Ochrony Socjalnej, oddelegowano 20 śledczych Gardy, którzy wspierają urzędników socjalnych w wyszukiwaniu i odzyskiwaniu wyłudzonych kwot. Analizowane są przede wszystkim złożone do Social Welfare dokumenty, ale połączone jest to z kontrolą kont bankowych oraz informacji od pracodawców, oraz sprawdza się inne dostępne dane.

W niektórych przypadkach, jakie odkryto podczas analizy dokumentów, konieczne stało się skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, bo albo beneficjent odmawiał zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy, albo miał inne zdanie, niż urzędnicy.

Departament Ochrony Socjalnej informuje:

– Ludzie, którzy otrzymali nadpłatę z opieki społecznej, mają obowiązek ją zwrócić, ponieważ otrzymali płatność, do której nie byli uprawnieni. Gdy powstaje nadpłata, departament dokłada wszelkich starań, aby odzyskać nadpłaconą kwotę. Jeżeli odkryjemy podejrzenia o nieuczciwym roszczeniu, ścigamy tych, którzy się tego dopuszczają, aby zapewnić zwrot środków, a najpoważniejsze sprawy kierowane są do sądów. Odzyskiwanie pomocy trwa przez pewien okres, bez nakładania na klienta nadmiernych obciążeń finansowych. Departament współpracuje z klientem i uwzględni osobiste okoliczności przy ustalaniu planu spłaty.

Obecnie na zasiłkach PUP, nadal pozostaje w kraju ponad 157 000 osób, a ponad 1/3 z nich, to pracownicy sektora hotelarskiego i handlu detalicznego.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandzcy lekarze em
Coveney a sprawa Zap

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>