Od początku roku UOKiK podtrzymał ponad 30 kar dla Biedronki. To kwota prawie 700 tys. zł

UOKiK podtrzymuje kolejne decyzje IH, które nakładają na właściciela sieci Biedronka kary za naruszenia przepisów w zakresie uwidaczniania cen. Tylko w czerwcu urząd utrzymał w mocy pięć decyzji na łączną kwotę 176 900 zł.

Czerwcowe decyzje dotyczą kar finansowych w wysokości 29 200 zł, 5 500 zł, 28 000 zł, 40 000 zł, 6 500 zł, 43 300 oraz 24 400 zł.

Od początku roku prezes UOKiK zdecydował o podtrzymaniu ok. 30 kar, których łączna kwota to prawie 700 tys. zł.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

W uzasadnieniu decyzji prezes UOKiK pisze o “karze z tytułu ponownego naruszenia obowiązków wynikających z przepisów o uwidacznianiu cen w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym
stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy”.

Przypomnijmy, w październiku 2019 r. UOKiK poinformował, że wszczął postępowanie przeciw spółce Jeronimo Martins Polska (JMP). Zarzuty dotyczą uwidaczniania niższych cen przy produkcie, a następnie naliczania wyższej ceny w kasie w sklepach sieci Biedronka.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Biedronka posiada w Polsce ponad 3 tys. sklepów.

DlaHandlu.pl>>>

Polska-IE: Udostępnij
PONAD 100 TYSIĘCY L
Mieliśmy – a nie