Od jutra nie kupisz mentolowych

W środę 20 maja 2020 roku w Irlandii wchodzi w życie ustawa, która zabrania sprzedaży papierosów mentolowych oraz z tzw. maskowaniem smaku.

Irlandzki rząd wprowadzając w życie ustawę o zakazie papierosów smakowych, wykonuje w ten sposób dyrektywę Unii Europejskiej, która przyjęta została w 2016 roku, a otrzymała czteroletni okres karencji.

O zakazie sprzedaży poinformował minister zdrowia Simon Harris, który z zadowoleniem ogłosił ten fakt.

Simon Harris:

– Palenie jest uzależniającym i śmiertelnym nawykiem. Czteroletni okres wprowadzenia jej w życie miał pozwolić palaczom, którzy używają produktów mentolowych, na przejście na inne produkty. Sprzedawane od jutra papierosy i wyroby tytoniowe, nie mogą zawierać składników, które uczyniłyby palenie bardziej smacznym lub ułatwiłyby rozpoczęcie palenia przez maskowanie smaku tytoniu. Przyjemny smak mentolu maskuje prawdziwy smak tytoniu i może przyciągnąć nowych palaczy lub powstrzymać ludzi palących, którzy chcieliby rzucić palenie. Wzywam wszystkich, którzy myślą o rzuceniu palenia, do skontaktowania się z serwisem HSE Quit w celu uzyskania wsparcia.

Minister ostrzegł również, że palenie tytoniu jest głównym czynnikiem zwiększenia się zagrożeń związanych z chorobami serca i płuc.

Bogdna Feręc

Źr: Dept. of Health

Polska-IE: Udostępnij...
Lotnisko w Dublinie
Połowicznie oczyszc
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish