Od dzisiaj Irlandia zasiada w RB ONZ

1 stycznia 2021 roku dla Irlandii to dzień wyjątkowy, ponieważ zajęła właśnie niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Jest to już czwarta irlandzka kadencja w tej organizacji, a wcześniej zasiadała w niej w latach 1962, 1981-82 i 2001-02. Co zastanawiające, terminy zasiadania irlandzkiej dyplomacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zawsze zbiegały się z niespokojnymi czasami, bo to i kryzys kubański, wojna o Falklandy oraz ataki z 11 września, a teraz, cóż, mamy pandemię Covid-19.

Irlandia, kiedy starała się o przyznanie jej niestałego członkostwa w Radzie ONZ, podkreślała, że chce podjąć ważne wyzwania i poruszać trudne tematy dla całego świata, ale rozwiązywać jest na polu „cichych” negocjacji oraz dyskusji za zamkniętymi drzwiami. Podczas prezentacji zaznaczono, iż to znacznie lepsza droga do porozumienia, niż otwarte rozmowy na forum publicznym, co często staje się przyczynkiem do utwardzenia stanowisk.

Obecnie ONZ zrzesza 193 kraje z całego świata, a te, zobowiązane są do przestrzegania zasad i decyzji, jakie podejmowane są przez najwyższe organa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata, bo tyle trwa kadencja niestałego członka, Irlandia, będzie miała realny wpływ na kształtowanie światowej polityki bezpieczeństwa, a i rozwiązywać będzie najtrudniejsze światowe problemy oraz konflikty.

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma prawo przywracania pokoju, utrzymanie go, ale może też nakładać sankcje gospodarcze na kraje łamiące postanowienia ONZ i może również użyć siły w skonfliktowanych rejonach, o ile uzna to za słuszne postępowanie. RB ONZ może również rozmieszczać na świecie siły pokojowe oraz rozjemcze, ale zawsze za zgodą i aprobatą wszystkich 15 stałych i okresowych członków Rady. Każdy z członków ma też możliwość podejmowania autonomicznych decyzji i zablokowania decyzji na każdym z etapów dyskusji, bo prawo weta, jest zagwarantowane w przepisach określających członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Aktualnie, irlandzka dyplomacja, przygotowuje się do wysłania swojego przedstawiciela do ONZ, a tym będzie prawdopodobnie minister spraw zagranicznych Simon Coveney. Co ważne, każdy z reprezentantów państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa, ma prawo i może konsultować decyzje z premierem i prezydentem kraju, by następnie ogłosić swoje stanowisko w danej sprawie. W tych dniach powiększony zostanie też irlandzki zespół pracowników w Nowym Jorku, gdzie siedzibę ma ONZ, co wskazuje, iż Zielona Wyspa, chce mieć pełne wsparcie prawne i merytoryczne podczas swojej misji w Radzie Bezpieczeństwa.

Irlandia do tej pory była bardzo dobrze oceniana w strukturach ONZ, a podkreślano, iż z dużą empatią i realizmem podchodzi do problemów tego świata, a co istotne, nie była nigdy oceniona, jako kraj koniunkturalny, więc wnosi wiele dobrego do postanowień ONZ.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

Polska-IE: Udostępnij
Czarnoskóra społec
Unia Europejska licz
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian