Ochrona Leinster House poddana przeglądowi

Po zamieszkach w Waszyngtonie obawy zagościły również wśród polityków z wyspy i zażądali, aby przeprowadzić przegląd systemów bezpieczeństwa, jakie obowiązują w Leinster House.

Budynki rządowe to wrażliwe miejsca, które są pod szczególną ochroną policji, ale ostatnio, można było odnieść wrażenie, że coraz częściej mieszkańcy kraju, zaczynają się nimi interesować, by wytknąć ministrom, posłom i senatorom, ich niezadowalające zachowanie oraz działania. Kilka razy dochodziło już do wtargnięcia na tereny kompleksu rządowego, a wtedy, konieczna stała się interwencje służb chroniących Leinster House, a w trzech przypadkach niezbędna była pomoc policji.

W świetle zamieszek w Waszyngtonie – Komisja Biznesu Oireachtas zadecydowała, że należy sprawdzić wszelkie procedury bezpieczeństwa, jakie dotyczą Leinster House, a o ile stanie się to konieczne, zmodyfikować.

Członkowie Komisji stwierdzili, że zarówno rząd, jak i parlamentarzyści, muszą mieć zapewnione pełne bezpieczeństwo podczas pracy, a i możliwość bezproblemowego uczestniczenia w posiedzeniach obu izb parlamentu. Przegląd procedur ma rozpocząć się natychmiast, a środki, jakie ewentualnie zostaną podjęte, wzmocnić ochronę budynków rządowych, przed pojedynczymi próbami ataku na Leinster House, ale też w przypadku protestów na większą skalę.

Obecnie dostęp do kompleksu rządowego, jest wręcz łatwy, bo na jego teren, może wejść praktycznie każda osoba, chociaż teren, monitorowany jest przez system kamer, a samych budynków, 24 godziny na dobę, strzegą uzbrojeni strażnicy.

Komisja uznała jednak, że nie ma teraz bezpośredniego zagrożenia atakiem na Oireachtas i inne budynki wchodzące w skład Leinster House, a i siedzibę prezydenta, ale należy przyjrzeć się procedurom, które mogą w przyszłości stać się konieczne do ochrony budynków, w których pracuje rząd i parlament.

Bogdan Feręc

Źr: Oierachtas

Polska-IE: Udostępnij
Polish-US ties will
Siłownie powinny zo
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian