Obniżyła się stopa bezrobocia

Central Statistics Office podał najnowsze dane o bezrobociu w kraju, a z tych jasno wynika, że mamy coraz mniej osób bez zatrudnienia.

Jeszcze w kwietniu stopa bezrobocia wynosiła w Irlandii 28,2%, więc była najwyższa w historii kraju, natomiast w maju jest już trochę lepiej, ale do wyniku, który można nazwać dobrym, droga jeszcze bardzo daleka. W maju 2020 roku w Irlandii bez pracy pozostawało 26,1%, co oznacza, że stopa bezrobocia obniżyła się w jeden miesiąc o 2,1%.

Najwięcej osób bez zatrudnienia pozostaje wśród osób młodych (15-24 lata) i w tym przypadku odsetek wynosi 51%, natomiast wśród osób powyżej 25 lat, bezrobotnych jest 22,5%.

Bezrobocie podstawowe, więc to istniejące przed wybuchem pandemii także wzrosło i na koniec maja wyniosło 5,6%.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij...
Minister zdrowia zal
Do końca maja rząd
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish