O zdradzie aliantów. Rozmowy o. Józefie Innocentym Marii Bocheńskim. – P. Winiewski i T. Wybranowski

Na antenie Radia WNET Tomasz Wybranowski rozmawia z Pawłem Winiewskim , który przeprowadził z ojcem Józefem Innocentym Marią Bocheńskim ostatni wywiad przed Jego odejściem.
Ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński urodzony w 1902 był nie tylko ojcem dominikaninem i profesorem filozofii i logiki, ale także – co podkreśla niezwykłość Jego życia – także ułanem, kapelanem wojskowym, czynnym uczestnikiem trzech kampanii wojennych. Najpierw jako ułan w 1920 roku, później żołnierz w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga a także jako kapelan II Korpusu Polskiego podczas bitwy pod Monte Cassino.
W latach 1964 – 1966 rektor uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, założyciel Instytutu Europy Wschodniej, autor wielu książek z zakresu filozofii i logiki.
W IV. części rozmów z Pawłem Winiewskim rzecz o boleści i smutku z powodu zdrady aliantów. Powracamy także do czasów II Wojny Światowej i tułaczki ojca Bocheńskiego.

Zapraszam – Tomasz Wybranowski

Polska-IE: Udostępnij...
Wspomnienie śp. Ber
TWIERDZIŁ, ŻE NARK
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish