O Sasa do Lasa

Rozstrzał opinii, a jakim mamy obecnie do czynienia, nie pozwala wysnuć potencjalnie prawdopodobnego wniosku na gospodarczą przyszłość Irlandii, a co za tym idzie, nie ma teraz pewności, jak zachowa się kolejny rząd, bo ten wysyła wyłącznie sygnały i to sprzeczne.

Należy jednak przypomnieć o niepokojącym zjawisku, jakim z całą pewnością jest bezrobocie, a i w tym zakresie, nie ma zbieżnych poglądów, gdyby nie liczyć słów, że będzie wysokie. O ile politycy są przekonani, że bezrobocie będzie się teraz zmniejszać i na koniec roku wyniesie około 10%, to tak optymistyczny nie jest think tank ESRI.

Właśnie Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych, wydał z siebie kilka opinii, a w tych poruszył też temat stopy bezrobocia, która ma być na średnim poziomie 17%. Jeżeli tak będzie, to raczej nie ma szans na uzyskanie spadku poziomu osób bezrobotnych do 10% na koniec roku, chociaż można mieć przypuszczenia, że zbliży się ono do tej wartości.

Tu należy mieć na uwadze kilka czynników, a te dopiero będą miały wpływ na stopę bezrobocia w Irlandii i na początku musimy wiedzieć, ilu bezrobotnych pozostanie nam w kraju po zniesieniu wszystkich ograniczeń? To pierwszy czynnik, bo kolejnym jest wysokość pomocy rządowej dla firm, co także wpływać będzie na odbudowę potencjału zatrudnienia poszczególnych przedsiębiorstw, więc pokaże, jak bardzo przedsiębiorcy mogą liczyć na finansową pomoc rządową. Jest jeszcze jeden czynnik, więc ostateczne dane o maksymalnej wysokości bezrobocia w kraju, bo dopiero od tego wyniku odliczać będziemy osoby powracające do pracy i obliczać średnią oraz dane końcowe. Obecnie Central Statistics Office podaje informacje o stopie bezrobocia, ale i tu należy mieć na uwadze, że te dane zostaną zaktualizowane, bo tak działo się już wcześniej.

O ile miałbym ocenić wysokość bezrobocia na koniec tego roku, to mam przekonanie, iż będzie ono na poziomie 12 lub więcej procent.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI/CSO

Polska-IE: Udostępnij...
Dwa lata bez oszczę
Szczęśliwy dzień
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish