Nowy program dopłat nie jest odpowiedni

Nowy program dopłat do wynagrodzeń pracowników grozi trwałą utratą pracy w nadchodzących miesiącach, powiedział poseł Pearse Doherty.

Nowy program dopłat do wynagrodzeń pracowniczych (EWSS) grozi falą zwolnień w nadchodzących tygodniach i miesiącach, rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty, ostrzegł rząd, iż nie powinien iść tą drogą.

Przemawiając, poseł Doherty powiedział:

– Od początku tej pandemii Sinn Féin konstruktywnie współpracowała z rządem w celu ochrony pracowników i dochodów. Dowodem na to była nasza praca nad zwiększeniem poziomu dotacji dla nisko opłacanych pracowników w ramach programu tymczasowych dopłat do wynagrodzeń (TWSS) oraz włączenie kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego. Od 1 września rząd wprowadzi nowy program, który znacznie obniży poziom wsparcia dla pracowników i ich pracodawców oraz zniesie wszelkie wsparcie dla osób zarabiających poniżej 152 euro tygodniowo. W ramach EWSS pracownicy z tygodniowym wynagrodzeniem brutto poniżej 152 euro tygodniowo nie będą kwalifikować się do żadnej dotacji. Departament Finansów poinformował mnie, że w całym kraju jest ponad 153 000 pracowników etatowych i ponad innych 61 000 pracowników, których pracodawcy korzystali z TWSS. Ci pracownicy są teraz wykluczeni z nowego systemu, co może mieć tragiczne konsekwencje dla ich pracy, dochodów i rodzin. Minister stwierdził, że pracodawcy mogą kwalifikować się do dofinansowania, zwiększając wynagrodzenie swoich pracowników powyżej progu 152 euro; mimo że jest to zabronione przez prawo. Minister powinien niezwłocznie wyjaśnić tę kwestię. Należy zauważyć, że ten nowy program zmniejszy istniejące wsparcie płacowe we wszystkich dziedzinach, bez uwzględnienia faktu, że niektóre sektory naszej gospodarki są bardziej dotknięte niż inne. Nie ma jednego, odpowiadającego wszystkim, ponownego otwarcia naszej gospodarki, ale rząd, naciska na ogólne cięcia wsparcia dla wszystkich przedsiębiorstw. Ten rząd może spowodować kryzys zatrudnienia w nadchodzących tygodniach i miesiącach poprzez swoje działania.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Rządowa trójca wyb
Sinn Féin krytyczni
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian