Nowy komisarz ds. bezpieczeństwa online wzmocni wysiłki na rzecz zapewnienia ludziom bezpieczeństwa w Internecie

Według posłanki Fine Gael Emer Higgins nowy komisarz ds. bezpieczeństwa online jeszcze bardziej wzmocni nasze wysiłki na rzecz zapewnienia ludziom bezpieczeństwa podczas pracy i komunikacji online.

Higginsa przemawiała, gdy rząd zatwierdził nową ustawę o bezpieczeństwie w Internecie i mediach, która zapewni opracowanie kodeksów bezpieczeństwa w Internecie i uregulowanie szkodliwych treści w Internecie oraz ustanowi przepisy dotyczące nakładania administracyjnych sankcji finansowych.

Posłanka Higgins, rzecznik Fine Gael ds. mediów społecznościowych i technologii finansowych, powiedziała:

– Musimy zrobić więcej, aby chronić ludzi przed nadużyciami w Internecie i nadszedł czas, aby platformy internetowe określiły kroki, które podejmą, aby zapewnić swoim użytkownikom bezpieczeństwo w Internecie i wbudowały bezpieczeństwo w projekt ich platform. Przestrzeń internetowa i cyfrowa rozwija się szybko, a miliony z nas codziennie angażują się w platformy mediów społecznościowych oraz treści i komunikację online. Ale wszyscy wiemy, że świat online nie zawsze jest najbezpieczniejszym miejscem, zwłaszcza dla młodych i wrażliwych ludzi, którzy nawigują po związkach i komunikują się online. Dlatego potrzebujemy solidnych przepisów, które skutecznie radzą sobie ze szkodliwymi treściami i chronią użytkowników online przed postami, obrazami i filmami promującymi nadużycia, zachowania przestępcze i cyberprzemoc lub idealizujące samookaleczenia, zaburzenia odżywiania i samobójstwa. Ustawa dotycząca bezpieczeństwa online i mediów jest przełomowym aktem prawnym dotyczącym sposobu, w jaki radzimy sobie ze szkodliwymi treściami online w Irlandii. W ramach nowej proponowanej Komisji ds. Mediów przepisy będą przewidywać powołanie komisarza ds. bezpieczeństwa online, który określi zasady, w jaki sposób platformy cyfrowe mają postępować z obraźliwymi i szkodliwymi treściami online. Jeśli te firmy zajmujące się mediami społecznościowymi nie zastosują się do tego, projekt ustawy proponuje, aby Komisja ds. Mediów miała uprawnienia do nakładania dużych sankcji finansowych – co jest bardzo mocnym przesłaniem do tych gigantów komunikacji cyfrowej, z czego naprawdę się cieszę. Komisarz ds. Bezpieczeństwa w Internecie został po raz pierwszy zaproponowany przez Fine Gael za ówczesnego ministra Richarda Brutona, który opublikował wstępne przepisy w tej sprawie w 2020 roku. Fine Gael pozostała wierna tej koncepcji, umieszczając ją w manifeście wyborczym 2020 i zapewniając, że znalazła się w nowym programie dla rządu. Nowa ustawa o bezpieczeństwie w Internecie i mediach uzupełni prace już podjęte przez moją koleżankę minister Helen McEntee w Departamencie Sprawiedliwości w odniesieniu do szkodliwej komunikacji. Z zadowoleniem przyjmuję również zamiar powołania przez minister Catherine Martin grupy ekspertów do zbadania mechanizmu składania skarg indywidualnych dotyczących szkodliwych treści online, co może zostać rozwiązane poprzez potencjalne poprawki do projektu ustawy na etapie komisji. Środowisko cyfrowe może być naprawdę pozytywne, ale wiemy, że poruszanie się po nim może być niezwykle niebezpieczne i złożone, a jako siedziba wielu największych i najbardziej płodnych firm zajmujących się mediami społecznościowymi, Irlandia ma obowiązek być liderem w tej dziedzinie. Ustawa o bezpieczeństwie w Internecie i mediach jest silnym pierwszym krokiem do zmiany sposobu, w jaki reagujemy na szkodliwe treści online w przyszłości i jest miejsce na dalsze rozwijanie tego, aby wzmocnić naszą krajową reakcję na szkodliwe treści.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nowe zmiany dotyczą
Rząd musi opublikow
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська