Nowe zasady przyznawania mieszkań socjalnych

Departament Budownictwa wyda wkrótce nowe zalecenia dla urzędników, którzy zajmują się opiniowaniem wniosków i przydzielaniem mieszkań socjalnych, a te zmuszą oczekujących do podejmowania decyzji „bez marudzenia”.

Ministerstwo Budownictwa uznało, iż część lokali socjalnych, które obecnie stoją puste, może być szybciej obsadzona, ale na drodze do rozwiązywania problemu, stoją sami zainteresowani. Jak się okazuje, wnioskodawcy są wybredni i odrzucają oferty mieszkań, które proponują im komisje opiniujące, więc wiele lokali socjalnych, nadal jest pustych, a kolejki oczekujących wciąż długie.
Minister budownictwa Eoghan Murphy zaleca więc, aby wprowadzona został zasada, iż oczekującym na przydział przysługuje odmowa zasiedlenia wyznaczonego lokalu, jednak może on zrobić bez konsekwencji zaledwie raz. Po drugim odrzuceniu propozycji mieszkaniowej osoba lub rodzina czekająca na przydział mieszkania socjalnego, zostanie zawieszona w kolejce i na kolejną propozycję objęcia lokalu oczekiwać będzie przez 5 lat.
Co podkreślił minister Murphy, czas zawieszenia po odmowie, nie będzie wliczany do ogólnego czasu oczekiwania na lokal socjalny, więc osoba oczekująca, nie będzie pod tym względem traktowana priorytetowo. Komentując nowe zasady przydziału mieszkań dla osób o niskim statusie materialnym lub znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, minister budownictwa stwierdził, iż obecny system nie jest „dostatecznie odstraszający”, aby osoby oczekujące na mieszkanie socjalne, nie odrzucały ofert z błahych powodów.

Wg Focus Ireland, najczęstszym powodem odrzucenia oferty mieszkania socjalnego jest obecnie nieciekawe sąsiedztwo, w tym zachowania antyspołeczne w okolicy przydziału lub podejrzewa się, iż w okolicy działają gangi narkotykowe. Następna w kolejności jest odległość od rodziny wnioskodawcy, a na szarym końcu znalazł się stan techniczny mieszkania albo przydzielonego domu.

Departament Budownictwa uważa, że zaostrzając przepisy o prawie do odmowy przyjęcia lokalu socjalnego, poprawi sytuację w kraju, ponieważ w krótkim okresie pustostany socjalne znajdą nowych lokatorów.
UWAGA! Jak podkreśla Ministerstwo Budownictwa, nieprawdziwe są informacje prasowe, iż zmienią się zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego HAPP, chociaż w ostatnich tygodniach spekulacji w irlandzkich mediach było na ten temat wiele. Powstanie natomiast międzyresortowa grupa zadaniowa, ale zajmować się będzie bezdomnością i rozwiązaniem tego problemu.
Bogdan Feręc
Źr: Dept. of Housing

Podziel się:

Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn