Nowe zasady LPT wpłyną także na wynajmujących

Departament Finansów podaje coraz więcej szczegółów dotyczących nowelizacji zasad podatku LPT, a z tych dowiemy się, że opłata wzrośnie całkiem sporo, bo Revenue doliczy do niej kilka rzeczy.

Ważne jest, co zostało ujawnione, że podatek Local Property Tax, obliczany będzie od wartości domu, ale urzędnicy skarbowi, powiążą ją z wielkością działki, na jakiej wybudowany został dom, więc wliczą wielkość ogrodu, podjazdu przed posesją i garażu. Podatek może być też powiększony, o ile nieruchomość przeznaczona jest pod najem, a to, z całą pewnością wpłynie na wysokość czynszów, niezależnie od tego, czy najem dotyczy mieszkania, domu, czy np. nieruchomości komercyjnej.

Wyższy podatek LPT zapłacą osoby, które na terenie posesji ustawiły dodatkowe budynki, bo i to skontroluje Revenue, a wszyscy ci, którzy w ostatnich latach rozbudowali swój dom, więc wybudowali zamknięte patio lub zadaszyli wejście do domu.

Urząd Skarbowy żądać będzie również dokładnych danych o wielkości działki, wielkości budynków znajdujących się na posesji, podania powierzchni użytkowej domu, a wszystko trzeba będzie przedłożyć komisarzowi skarbowemu, który oświadczenie przyjmie, ale może też przeprowadzić kontrolę.

Takie same informacje będą musieli przesłać do Revenue właściciele domów, którzy zwolnieni są z podatku LPT lub korzystają z ulg, co zapewnić ma urzędnikom skarbowym pełny wgląd w obecną substancję mieszkaniową kraju i posłuży do znowelizowania informacji, jakimi dysponuje irlandzki Urząd Skarbowy. Nowa polityka podatkowa w zakresie opodatkowania LPT idzie też w kierunku, który do niedawna nie był obserwowany, bo właściciele nieruchomości, zwolnieni z opłaty Local Property Tax, którzy postanowią sprzedać w przyszłości nieruchomość, również zapłacą podatek, a na podstawie wyceny z listopada tego roku.

Revenue sprawdzać będzie zgodność przekazanych informacji o nieruchomościach przez kolejne cztery lata, ale takich samych szczegółów, życzyć sobie będzie od każdego nowego właściciela nieruchomości mieszkalnej, a nie jest wykluczone, że aktualizacje wyceny domu, mogą na stałe trafić do ustawy o LPT i to w odstępach pięcioletnich.

Ważną zmianą jest też, iż firmy inwestycyjne, które są w posiadaniu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, przeznaczonych na wynajem, nie będą mogły już korzystać z lokalnych ulg oraz abolicji w zakresie wnoszenia opłat z tytułu podatku LPT, czyli płacić będą go w pełnej wysokości.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Polish novel wins EB
To nie był ich osta
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian