Nowe wytyczne rządu w sprawie Covid-19 – pełna wersja

Dzisiaj, zgodnie z poradami dotyczącymi zdrowia publicznego, rząd zgodził się, że pozostałe aspekty sektora hotelarstwa, rozrywki i gospodarki nocnej mogą zostać ponownie otwarte tylko po wprowadzeniu pełnego zakresu środków ochronnych oraz szerokiego i solidnego wdrożenia przepustki COVID-19. 

Umożliwi nam to ostrożne przejście do planu Irlandii na kolejną fazę naszej reakcji na pandemię COVID-19.

Wskaźniki zakażeń COVID-19 po raz kolejny rosną wraz z hospitalizacjami i przyjęciami na OIT. Jednak dzięki ciężkiej pracy i wyjątkowemu wsparciu Irlandczyków dla Programu Szczepień jesteśmy w stanie kontynuować nasze ostrożne i stopniowe podejście do ponownego otwarcia.

Będziemy musieli nadal monitorować bieżące ryzyko choroby, w tym, w stosownych przypadkach, poprzez testowanie i śledzenie kontaktów.

Wszyscy będziemy musieli podjąć indywidualne i zbiorowe kroki w naszym codziennym życiu, aby utrzymać to ryzyko pod kontrolą, w szczególności poprzez:

 • Szybkie działania, izolując i poddając się testom, jeśli mamy objawy;
 • noszenie okryć twarzy, jeśli jest to właściwe;
 • upewnienie się, że pomieszczenia wewnętrzne są dobrze wentylowane;
 • utrzymywanie odpowiedniego dystansu społecznego, gdy jest to właściwe; oraz
 • zakrywanie twarzy podczas kaszlu i kichania oraz utrzymywanie rąk w czystości.

Od 22 października:

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego pozostałe aspekty sektora hotelarstwa, rozrywki i gospodarki nocnej mogą zostać otwarte tylko po wprowadzeniu pełnego zakresu środków ochronnych oraz szerokiego i solidnego wdrożenia przepustki COVID-19. Dalsze złagodzenie ograniczeń planowane na 22 października może prowadzić do rozszerzenia niektórych interwencji niefarmaceutycznych, w tym stosowania przepustki COVID-19 (jak przedstawiono poniżej) w świetle wysokiego poziomu zachorowań w społeczności w tym momencie i niepewna trajektoria choroby.

Środki ochronne obejmują:

 • Wymóg uzyskania przepustki COVID-19 (szczepionki lub świadectwa odzyskania) w przypadku gościnności i wydarzeń w pomieszczeniach;
 • Dystans społeczny;
 • Maski na twarz (w razie potrzeby można je zdjąć w celu spożycia jedzenia lub alkoholu);
 • Obsługa stołowa tylko w ustawieniach gościnnych (maksymalnie 10 osób dorosłych na stolik i maksymalnie 15 osób, w tym dzieci);
 • Gromadzenie danych umożliwiających śledzenie kontaktów;
 • W przypadku muzyki na żywo w pomieszczeniach, teatru, rozrywki na żywo i wydarzeń sportowych publiczność/widzowie powinni być w pełni usadowieni (dozwolone jest stanie na swoim miejscu);
 • Dla klubów nocnych zostaną opracowane szczegółowe wytyczne sektorowe określające odpowiednie środki ochronne. Będzie to obejmować przepustki COVID-19, zbieranie danych dotyczących śledzenia kontaktów i noszenie masek na twarz, z wyjątkiem jedzenia, picia i tańca;
 • Przepustki COVID-19 i stałe limity pojemności nie będą miały zastosowania w przypadku imprez plenerowych. Sektory powinny jednak zapewnić odpowiednie środki ochronne;
 • Organizatorzy zajęć grupowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu powinni zapewnić odpowiednie środki ochronne, a tam, gdzie grupy zamknięte mają mieszankę osób zaszczepionych i nieszczepionych w pomieszczeniu, należy zastosować grupy do 6 osób. Stałe limity pojemności nie będą miały zastosowania do tych zajęć grupowych wewnątrz i na zewnątrz;
 • Nabożeństwa religijne i śluby mogą odbywać się bez ograniczeń pojemności, ale z zachowaniem wszystkich innych środków ochronnych; oraz
 • Powrót do miejsc pracy będzie kontynuowany stopniowo i ostrożnie, zgodnie z określonymi wymaganiami biznesowymi.

Wytyczne i protokoły sektorowe, w tym dotyczące pracy, gościnności, wydarzeń kulturalnych i sportowych, zostaną poddane przeglądowi i wzmocnione w stosownych przypadkach. Działania w zakresie zgodności zostaną wzmocnione przez odpowiednie organy oraz poprzez komunikację z szerszą opinią publiczną i zainteresowanymi stronami. Zwołane zostanie posiedzenie Forum Regulatora w celu dalszej dyskusji z odpowiednimi departamentami i agencjami.

Szczepionki przypominające:

Narodowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (NIAC) zalecił zaoferowanie dawki przypominającej szczepionki Comirnaty® (Pfizer) wszystkim osobom w wieku od 60 do 79 lat, które ukończyły podstawowy kurs z jakąkolwiek szczepionką COVID-19. Najlepiej, aby dawka przypominająca była podana sześć miesięcy (z minimalnym odstępem pięciu miesięcy) po zakończeniu podstawowego schematu szczepienia.

Ministerstwo Zdrowia i HSE będą pracować nad jak najszybszym wdrożeniem tych zaleceń. NIAC będzie nadal badać nowe dowody dotyczące dawek przypominających w innych grupach.

Testowanie antygenowe:

NPHET zalecił, aby:

 • Z zastrzeżeniem wykonalności operacyjnej, HSE powinien wdrożyć program badania antygenu COVID-19 (z potwierdzeniem PCR przypadków pozytywnych) dla osób, które są zidentyfikowane, jako w pełni zaszczepione bliskie osoby z potwierdzonym przypadkiem i które nie mają żadnych objawów.
 • Ekspercka Grupa Doradcza ds. Szybkiego Testowania zostanie poproszona o przedstawienie opinii na temat potencjalnej użyteczności dobrowolnego samotestowania przez osoby bezobjawowe, które planują angażować się w zachowania i czynności wysokiego ryzyka, takie jak chodzenie do klubów nocnych.
 • Grupa Doradcza Ekspertów ds. Szybkiego Testowania zostanie poproszona o zbadanie potencjalnej roli i wykonalności szybkich testów, jako elementu przepustki COVID-19 dla osób, dla których ze względów medycznych nie jest możliwe pełne zaszczepienie.

Zasiłek chorobowy:

Obecne rozszerzone zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla COVID-19 pozostaną w mocy. Zasiłek ten jest dostępny w wysokości 350 EUR tygodniowo, bez dni oczekiwania, dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, u których zarejestrowanego lekarza wykryto diagnozę COVID-19 lub prawdopodobne źródło zakażenia COVID-19.

Podróże międzynarodowe :

 • kontynuowania obowiązku wejścia na pokład nałożonego na podróżnych w celu przedstawienia dowodu ważnego wyniku testu PCR, chyba że jest zwolniony (np. zaszczepione lub odzyskane lub dzieci poniżej 12 roku życia) oraz obowiązku przewoźników do sprawdzania wyników testu PCR i odmowy przyjęcia na pokład pasażerom, którzy nie mam akceptowalnej dokumentacji, aby kontynuować podróż,
 • ci, którzy nie przejdą testu PCR w dniu przyjazdu (chyba że zostaną zwolnieni poprzez szczepienie lub rekonwalescencję), będą musieli wykonać test w ciągu 36 godzin od przybycia i przedstawić dowody An Garda Síochána,
 • wymóg kontynuowania wypełnionego formularza ePLF (Passenger Locator Form), ale zniesienie obowiązków nałożonych na pasażerów w zakresie dostarczania zaktualizowanego adresu i danych kontaktowych;
 • obowiązkowy system kwarantanny hotelowej nie jest już uważany za konieczny i zostanie zlikwidowany
 • zniesienie obowiązkowych wymogów dotyczących kwarantanny domowej.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Poland won’t be 'b
Jankowski: Polska st

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>