Nowe światowe zasady dla linii lotniczych. Lotniska skanować będą twarze i oczy

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego przy ONZ (ICAO), nakreśliła nowe zasady dla przewoźników lotniczych, a stosować się do niej muszą zarówno linie lotnicze, jak i pasażerowie.

Głównymi zmianami, jakie pojawiły się w przepisach o lotnictwie cywilnym, jest obowiązkowe zakładanie na twarz maseczek ochronnych, na cały okres trwania podróży, obowiązkową kontrolę temperatury oraz wprowadzono obowiązkowe codzienne dezynfekcje samolotów. ICAO zaleca także wprowadzenie na lotniskach i wszystkich miejscach otwartych dla pasażerów wprowadzenie zasad dystansu społecznego, ale i zmniejszenie ilości osób w terminalach, co skutkować będzie zakazem poruszania się po terminalach osób odprowadzających.

Jest jeszcze jedna zasada, która wzbudziła wiele kontrowersji, a to dlatego, że jest bardzo ogólnikowa. Pasażer, po przybyciu do celu podróży, zobowiązany jest poddać się badaniu temperatury, ale i przedstawić świadectwo zdrowia. Przewoźnicy zastanawiają się, co dokładnie znaczy ten zwrot, bo do tej pory, nigdzie nie mówiło się o takich świadectwach. Linie lotnicze skierowały już pisma w tej kwestii do ICAO, by urzędnicy Organizacji doprecyzowali ten zapis.

Zmiany dotyczyć mają także odprawy bagażowej i bezpieczeństwa, ponieważ nakazano wprowadzenie środków dystansujących, a to może powodować wydłużenie kolejek do odprawy. Zaleca się również, aby już w chwili odprawy, mieć na twarzy maseczkę, a zdjąć ją na każde polecenie służb granicznych i innych urzędników lotniskowych.

Zaleca się odchodzenie od papierowych biletów lotniczych i zastąpienie ich formą elektroniczną lub bezdotykową, ale i tu znalazł się pewien haczyk, bo mówi się o skanowaniu twarzy lub siatkówki oka.

W przepisach określonych przez ICAO mówi się też o bagażach, a te powinny być mniejsze, najlepiej jeden, a ideałem będzie wyłącznie bagaż podręczny.

Na pokładach samolotów, nie będą już rozdawane czasopisma, a sprzedaż wolnocłowa ograniczona do absolutnego minimum. Obsługa samolotów zobowiązana jest nosić środki ochrony osobistej przez cały czas trwania lotu.

Wytyczne opracowane zostały przez międzynarodową grupę zadaniową utworzoną przez ICAO z siedzibą w Montrealu przy współpracy innych agencji ONZ, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia i Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA).

Bogdan Feręc

Źr: ICAO

Polska-IE: Udostępnij...
Państwo zarabia na
+48 507 247 289 –
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish