Nowe przepisy o nienawiści płciowej i tożsamości

Minister sprawiedliwości Helen McEntee przedstawi dzisiaj nowe przepisy, które dotyczyć mają osób, stosujących lub podżegających do nienawiści w mediach społecznościowych.

To nowość w przypadku mediów społecznościowych, bo do tej pory, zasady, jakimi kierowały się sądy, rozpatrując takie przypadki, były określone dosyć ogólnikowo, jednak Departament Sprawiedliwości uznał, iż przepisy należy dostosować do nowych potrzeb. Tym samym przestępstwo podżegania do nienawiści ze względów na płeć lub tożsamość płciową, zagrożone będzie teraz karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy. To nie wszystko, ponieważ w przepisach nowelizacji doczeka się zapisy o kolorze skóry, orientacji seksualnej i płci, w tym ekspresji płciowej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego i niepełnosprawności, a naruszenie którejś z tych zasad, skutkować może karą więzienia.

Zapowiadając wprowadzenie nowych przepisów, minister McEntee powiedziała:

– Te zbrodnie są motywowane uprzedzeniami. Sprawiają, że ofiary boją się o swoją przyszłość, przyjaciół i członków rodziny. Prowadzą do podzielonego społeczeństwa, w którym całe społeczności nie mogą czuć się bezpieczne. Od teraz, sprawcy będą wiedzieli, że jesteśmy zdeterminowani, by wykorzenić uprzedzenia i nienawiść.

W nowelizacji ustawy o przestępstwach związanych z nienawiścią znajdzie się również zastrzeżenie, iż trzeba będzie udowodnić, że internetowy wpis, który może szkalować lub naruszać dobra innych osób, zamieszczony był celowo.

Nowe przestępstwa oparte na nienawiści obejmują napaść, przymus, nękanie, szkody kryminalne, groźby zabicia lub spowodowania poważnej krzywdy i zagrożenia. Jeśli element oparty na nienawiści zostanie udowodniony, kara może być podwójna.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
Martin mówi o kolej
Wicepremier sugeruje
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian