Nowe podejście do karania za koronawirusowe wykroczenia. 500 € za imprezę

Omawiając plan wyjścia z drugiego poziomu ograniczeń, rząd zajął się również penalizacją niektórych zachowań, sprzecznych z obowiązującym stanem prawnym, więc naciąganiem i łamaniem covidowych przepisów przez mieszańców Irlandii.

Powodem, dla którego w ogóle zajęto się tą sprawą, są zachowania antyspołeczne, które obserwowane były w różnych miastach kraju, więc drwiny z zakazu zgromadzeń w większych grupach, jakie odbywały się na ulicach, a także organizowane były imprezy w domach.

Gabinet chce temu powiedzieć „dość” i wprowadzić nowe, ostrzejsze przepisy, a jednocześnie nadać Gardzie uprawnienia, do ich stanowczego egzekwowania.

Jak nieoficjalnie jeszcze zostało powiedziane, wkrótce, rząd przedstawi nowy system kar za wykroczenia związane z brakiem poszanowania przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, co skutkować będzie mandatami i karami grzywny wymierzanymi przez sądy. Jedną ze zmian będzie możliwość karania osób, które w miejscach publicznych, a do tych zaliczają się np. sklepy i transport, odmawiają noszenia masek na twarzach lub w inny sposób łamią przepisy bezpieczeństwa Covid-19.

W propozycji znalazły się mandaty w wysokości 80 €, jeżeli osoba odmówi nałożenia maski w sklepie, autobusie, tramwaju, pociągu i w taksówce, bo i te włączono do przepisów o transporcie publicznym.

To nie wszystko, co wkrótce ulegnie zmianie, bo rząd jest zdania, iż problemem w kraju są również imprezy domowe, a to również jest pogwałceniem zasad, jakimi mieszkańcy Irlandii powinni się kierować. Osoba lub osoby, które przyłapane zostaną na organizowaniu imprezy w ich domu, niezależnie, gdzie będzie się ona odbywać, więc wewnątrz lub na zewnątrz posesji, ukarane zostaną mandatem w wysokości 500 €.

Te przykłady to część z nowych zasad, jakie planuje wprowadzić gabinet Micheála Martina, a są to tylko kwoty mandatów, jakie będą mogli nakładać funkcjonariusze An Garda Síochána. Ze źródeł zbliżonych do rządu wiemy, że i sądy w tym zakresie otrzymają pewne dodatkowe uprawnienia i wytyczne, bo będą mogły nakładać grzywny w wysokości do 2500 €, a i stosować karę pozbawienia wolności dla osób łamiących przepisy w sposób rażący.

Garda otrzyma nowe uprawnienia, w ramach ustawy o wykonywaniu swoich obowiązków w okresie klęsk żywiołowych i w sytuacjach nadzwyczajnych, chociaż w tym przypadku mówi się, że raczej będzie to powrót do uprawnień, jakie miała już wcześniej.

Wzmocnione środki wejdą w życie prawdopodobnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, chociaż stosowane mają być dopiero po ich zakończeniu.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media/The Liberal

Polska-IE: Udostępnij
Gabinet uderzy w pub
Senator Moynihan wal
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian