Nowa ustawa chroniąca zdrowie pracowników

Sinn Féin wprowadziło pod obrady niższej izby parlamentu ustawę o zdrowiu i bezpieczeństwie, aby pomóc chronić pracowników przed Covid-19.


Rzecznik Sinn Féin ds. przedsiębiorstw, handlu, zatrudnienia i praw pracowników posłanka Louise O’Reilly, przedstawiła Dáil ustawę mającą na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez zgłaszanie wybuchów Covid-19 w miejscu pracy do Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.

Posłanka O’Reilly powiedziała:

– Proaktywne powiadamianie i obserwowanie Covid-19 jest kluczem do zapewnienia, że ​​nie będziemy mieli skupisk wirusa w miejscach pracy, jak to miało miejsce podczas całej pandemii. Niektórzy ludzie mogą być zszokowani, gdy dowiedzą się, że epidemie Covid-19 w miejscu pracy nie są obecnie chorobą zawodową podlegającą zgłoszeniu do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSA) z powodu luki w ustawie o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w pracy. Celem ustawy jest ochrona pracowników w ich miejscach pracy poprzez wprowadzenie prostej poprawki do ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie w miejscu pracy, aby wybuchy epidemii Covid-19 w miejscu pracy były zgłaszane Urzędowi ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Opublikowałam ten projekt wcześniej latem w nadziei, że Tánaiste i zarazem Minister ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia wykorzystają swoje uprawnienia do zmiany przepisów, aby zapewnić, że zdarzenia Covid-19 w miejscu pracy będą podlegały zgłoszeniu do HSA. Jednym pociągnięciem pióra Tánaiste Varadkar mógł dokonać tej zmiany, jednak ciągle tego odmawiał. W rezultacie przez całą pandemię obserwowaliśmy szybki rozwój klastrów Covid-19 w miejscach pracy, takich jak zakłady mięsne i zakłady opieki zdrowotnej. Celem przepisów jest zapobieganie tym masowym wybuchom epidemii w miejscu pracy i ochrona wszystkich pracowników, czy to w zakładach mięsnych, domach opieki, placach budowy czy biurowcach na terenie IFSC. Zwykli pracownicy pierwszej linii są narażeni na niebezpieczeństwo z powodu niezdolności Tánaiste do ustanowienia prawa. Dlatego jestem zmuszona dążyć do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w ramach tej ustawy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Ochłap podwyżki na
50 € kary za brak
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian