Nowa Komisja ds. Covid-19 wzywa dwóch urzędników. Pierwszy dzień przesłuchań

Komisja parlamentarna, która zajmować się ma wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości powstałych podczas działań rządu, jakie w sprawie koronawirusa zostały poczynione, zaprosiła na dzisiejsze posiedzenie naczelnego lekarza kraju i szefa HSE.

Dr Tony Holohan i dr Paul Reid stawią się dzisiaj w Dáil, a przedstawią Komisji ds. Covid-19 wszelkie informacje o stanie bezpieczeństwa zdrowotnego kraju oraz o działaniach, jakie podejmowane były od początku roku, by zabezpieczyć kraj przed masowymi zachorowaniami. Jak powiedział przewodniczący Komisji poseł niezależny Michael McNamara, należy przyjrzeć się działaniom rządu i instytucji, które pracowały w jego imieniu, ale też podjąć próbę wyjaśnienia pewnych nieścisłości oraz kwestii spornych, jakie ujawniły się podczas tworzenia ustaw o ograniczeniach wprowadzonych w Irlandii.

Przed utworzeniem Komisji Covid-19, sugerowano, iż nie jest wykluczone, że część ministrów lub wyższych urzędników, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, ale teraz ta wypowiedź została stonowana, więc mówi się już tylko o składaniu wyjaśnień.

Komisja, otrzymując szczegółowy raport pochodzący z Ministerstwa Zdrowia oraz ten przygotowany przez Zarząd Służby Zdrowia (HSE), oceni zawarte tam informacje, a w oparciu o te dane, stawiać będzie kolejne pytania.

Członkowie Komisji skupią się też na przyszłości walki z koronawirusem, więc poproszą o przedstawienie planów na bliższą i dalszą przyszłość, ale chcą też zapoznać się z analizami, które dotyczą gospodarki i planów na wychodzenie kraju z kryzysu.

Nie wyklucza się obecnie wezwania przed komisję premiera Leo Varadkara oraz ministra zdrowia Simona Harrisa, którzy dysponują szczegółową wiedzą z zakresu działań, jakie podejmowane były przez gabinet, a i uważani są za osoby, które podejmowały ostateczne decyzje.

Komisja składa się z 19 członków irlandzkiego parlamentu, a na wczorajszym, pierwszym posiedzeniu, nakreśliła zakres prac i plan działania. W harmonogramie prac Komisji znalazły się punkty, a te mówią o wysłuchaniu kilku wyższych urzędników oraz polityków zaangażowanych w tworzenie przepisów pandemicznych. Z pierwszych przecieków wiemy, iż wkrótce padnie pytanie: Na jakiej podstawie prawnej, wprowadzona została blokada kraju, skoro taki przepis nie istniał wcześniej, a ustawa nowelizowana była w trybie nagłym?

Problemem dla rządu może stać się dzisiejsze posiedzenie Sądu Najwyższego, bo o ile uzna wniosek  Gemmy O’Doherty i Johna Watersa o niekonstytucyjności wprowadzenia przepisów pandemicznych, to Komisja z całą pewnością na tej podstawie prowadzić będzie swoje dalsze prace i zażąda wyjaśnień.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV/Dáil Press Office

Polska-IE: Udostępnij...
Zdalna Irlandia staj
Pierwsze ograniczeni
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish