Nowa Dęba uległa pod naciskiem Fermoy. Kelleher jest szczęśliwy

Fermoy docenione zostało za swoje antydyskryminacyjne stanowisko, zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strefy wolności LGBTIQ.


Poseł do Parlamentu Europejskiego Billy Kelleher (Fianna Fáil), z zadowoleniem przyjął w tym tygodniu uznanie przez PE miasta Fermoy (Cork), za lidera w kwestii praw osób LGBTIQ.

Kelleher komentował fakt, że Parlament Europejski miał przyjąć rezolucję uznającą całą Unię za strefę wolności LGBTQI, w przeciwieństwie do prób utworzenia stref wolnych dla LGBTI przez niektóre polskie miasta.

Billy Kelleher:


– To mile widziane uznanie dla postępowego przywództwa, jakie Fermoy okazało, gdy stanęło przed wyborem utrzymania bliźniaczych relacji z polskim miastem Nowa Dęba lub w obronie praw osób LGBTI. Stanowisko Fermoy zmusiło władze Nowej Dęby do zmiany postępowania i wycofania z deklaracji. Rezolucja Parlamentu Europejskiego jednoznacznie deklaruje, że w Unii może być zero tolerancji dla dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. O ile unijne przepisy zabraniają już dyskryminacji, jest to symboliczna nagana dla polskich władz, które ogłosiły strefy wolne dla LGBTI w swoim kraju, próbując przestraszyć, nękać i stygmatyzować obywateli LGBTI. Symbolizm ma znaczenie. W pełni oczekuję, że przytłaczająca większość posłów poprze tę deklarację. Powinna dać nadzieję obywatelom LGBQIQ w całej Unii, ale szczególnie w niektórych państwach członkowskich, w których rządy krajowe i lokalne próbują podważyć ich podstawowe prawa człowieka. Przepisy Unii Europejskiej są jasne. Państwa członkowskie, które przystępują do UE, zobowiązują się do ich przestrzegania. Jeśli nie mogą i nie chcą, muszą zostać ukarane za pomocą nowych mechanizmów praworządności. Jeśli nadal będą rażąco naruszać swoje obowiązki wynikające z prawa UE, wówczas ich dostęp do funduszy UE, a ostatecznie ich członkostwo w Unii, musi być rozstrzygnięte. Przywództwo Fermoy w tej sprawie jest dla Irlandii dumnym przykładem. Pokazuje, że działania nawet małych społeczności mogą mieć wpływ na walkę z homofobią i transfobią na arenie globalnej.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
To już potwierdzone
Wicepremier zapowiad
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian