NIŻSZE SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2019 R.

Od stycznia kolejne zmiany dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W życie wchodzi przepis dotyczący małego ZUS-u!

Ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę wprowadza tzw. mały ZUS, czyli składki uzależnione od przychodu.

Kto może skorzystać z małego ZUS-u

Z małego ZUS-u będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

W grudniu 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, czyli przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 63 000 zł.

Wysokość składek i okres ulgi

Żeby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (w 2018 r.) przez współczynnik 0,5083. Otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy, a następnie porównać go do kwoty 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie może skorzystać z małego ZUS-u

Z małego ZUS-u nie skorzysta przedsiębiorca, który:

  • w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni;
  • w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (warunki muszą zaistnieć łącznie);
  • w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej, pozarolniczej działalności;
  • spełnia warunki do opłacania ZUS-u preferencyjnego;
  • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z małego ZUS-u nie można skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z 20 lipca 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Udostępnij na Twitterze

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:

05.11.2018Powody, przez które najprawdopodobniej nie dostaniesz zasiłku
01.10.2018Od architektki do projektantki biżuterii [WYWIAD]
21.09.2018O ile wzrosną składki dla przedsiębiorców w 2019 roku?
22.08.2018Pożyczki na działalność gospodarczą bez obowiązku rejestracji w urzędzie pracy
20.08.2018Działalność nierejestrowana a status bezrobotnego
23.07.2018Dlaczego nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?
30.07.2018Kiedy przedsiębiorca nie otrzyma bonu na zasiedlenie
06.08.2018Od nowego roku kolejne ułatwienia dla firm
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Raporty i wywiady

Rynek pracy na co dzień

W prawie

Rynek pracy w mediach

Informacje z regionów

Znajdź nas:

Olga Buława: tytuł
Record passengers at
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn