Niepokojący wskaźnik reprodukcji wirusa

Tzw. wskaźnik „R”, czyli reprodukcji wirusa SARS-CoV-2, w ostatnim tygodniu wzrósł do takiego poziomu, iż zaczął niepokoić Narodowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego.

Szef zespołu dr Philip Nolan stwierdził, że obecnie, wskaźnik „R” wynosi 1,8, więc jedna osoba przekazała wirus prawie dwóm osobom. Sam wskaźnik przenoszenia wśród społeczeństwa jest jednak nadal niski, ale może stać się powodem do niepokoju, przynajmniej w zakresie notowanych ilości zakażeń.

Wczoraj wieczorem poinformowano, że ilość osób z potwierdzonym wirusem SARS-CoV-2 podniosła się w ciągu doby o 69 przypadków, a i zanotowano 5 zgonów związanych z Covid-19.  

Narodowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego jest w takiej sytuacji przekonany o prawidłowym postępowaniu rządu, który wstrzymał decyzję o kolejnych krokach i zdejmowaniu obostrzeń, a i z zadowoleniem przyjęto zapowiedź premiera, że gabinet, wprowadzać będzie lokalne obostrzenia, o ile te staną się konieczne. Zespół zaleca również, by stanowczo egzekwować nałożone do tej pory ograniczenia oraz nakazy, w tym sprawdzać, czy w zamkniętych przestrzeniach publicznych, środkach transportu i sklepach, klienci nakładają maseczki.

Bogdan Feręc

Źr: NPHET

Polska-IE: Udostępnij
Dobry czas na zakup
Sinn Féin wskazuje
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian