Niektórzy nie otrzymują już płatności Working Family Payment

Sinn Féin zwraca uwagę na poważny błąd przy przejściu z PUP na zasiłek dla poszukujących pracy.

Rzeczniczka Sinn Féin ds. opieki społecznej Claire Kerrane wezwała minister Humphreys do pilnego zajęcia się kwestią przejścia z Pandemicznego Zasiłku dla Bezrobotnych (PUP) na ten dla osób poszukujących pracy, dotykający tych, którzy otrzymywali zasiłek dla pracujących rodzin WFP. 

Przemawiając w tej sprawie posłanka Kerrane powiedziała:

– Poinformowano mnie o problemie występującym, gdy PUP jest likwidowany, co powoduje, że niektórym odbiorcom, niesłusznie odmawia się płatności Working Family Payment i to bez żadnego ostrzeżenia, gdy są oni przenoszeni do systemu osób poszukujących pracy. Dzieje się tak, gdy ci, którzy otrzymali dodatek dla rodziny pracującej wraz z PUP, utracili prawo do dodatku dla rodziny pracującej w momencie ubiegania się o status osoby poszukującej pracy, zgodnie z instrukcjami Departamentu Spraw Spcjalnych. Ci, na najniższej płatności PUP od € 203 musieli ubiegać się o zasiłek dla obu stanowisk dla osób poszukujących pracy lub świadczenie dla szukającego pracy przed 21 października i na jego zastosowanie, zamiast w dalszym ciągu otrzymywać PUP oraz przejściowe wypłaty świadczeń rodzinnych, a natychmiast stracił płatności dla pracujących rodzin. Chociaż nie mogą otrzymywać płatności dla osób poszukujących pracy i zasiłku dla pracujących rodzin, odbiorcy powinni nadal otrzymywać zasiłek dla rodzin pracujących z PUP, pozostając w PUP i przed przejściem do osób poszukujących pracy. Wygląda na to, że minister i jej Departament nie zapewnili odpowiednich ustaleń, aby tego uniknąć. Ta sytuacja jest niepotrzebna i można było jej uniknąć, biorąc pod uwagę, że było wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić płynne przejście z PUP na płatności dla osób poszukujących pracy. Zamiast tego, rodziny, które korzystają z Working Family Payment, pozbawione zostały ważnego źródła dochodu bez wcześniejszego powiadomienia i zanim przeniosły się do Jobseekers. Jest to ważny zasiłek socjalny, który bez ostrzeżenia pogrąży rodziny w kłopotach finansowych. Wywrze to ogromną presję na niektóre rodziny i problem, musi zostać pilnie rozwiązany. Jest to dodatek do presji finansowej, jaką przejście na osoby poszukujące pracy może spowodować w przypadku rodzin, które kwalifikują się wyłącznie do zasiłku dla osób poszukujących pracy uzależnionego od dochodów. Poszukiwałam danych pochodzących z resortu minister Humphreys, aby ujawnić liczby, których to dotyczyło i poprosiłam minister, aby pilnie zajęła się tą sprawą; w tym zapewniła, że płatność dla pracujących rodzin jest antydatowana dla osób, które do tej pory zostały dotknięte błędem. Minister odpowiedziała mi, ale niepokojąco, nie była w stanie lub nie chciała podać danych o ilości osób, których to dotyczy. Jej Departament również nie powiedział, kiedy urzędnicy dowiedzieli się o tym problemie i czy problem był im znany, ponieważ dopiero ja ich o tym powiadomiłam. Obawiam się również, co wynika z odpowiedzi minister, bo zobowiązała się rozwiązać ten problem, ale nie powiedziała, kiedy zostanie on rozwiązany i kiedy dotknięte rodziny otrzymają pieniądze. Konieczne jest, aby w miarę postępu zmian w PUP, minister i jej Departament byli na szczycie tej kwestii i rzeczywistego wpływu, jaki ma to na rodziny. Minister Humphreys musi zapewnić, że ten problem zostanie natychmiast rozwiązany, aby dotknięte rodziny otrzymały zwrot tych pieniędzy. Musi również zapewnić, aby uniknąć tego problemu w kolejnych dwóch fazach przejściowych PUP. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Lepiej zburzyć niż
Zmiany w systemie po

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>