Niektóre szkoły mogą być zamykane tej zimy

Nauczyciele nie odpuszczają i dla odmiany, straszą teraz zimnem w szkołach oraz problemami z wentylacją.

Cztery związki zawodowe reprezentujące nauczycieli i pracowników szkolnictwa, które pojawiły się przed Komisją Oireachtas ds. Covid-19, ostrzegają parlamentarzystów, a za ich pośrednictwem rząd, że niektóre szkoły, mogą być zamykane w okresie zimowym, natomiast obecnie, problemem jest wentylacja i ogrzewanie. Nauczyciele tym razem na plan pierwszy wysunęli argument, iż o ile pomieszczenia wewnątrz budynków mogą być użytkowane, to powinno się je intensywnie wentylować, co zminimalizuje ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

W takim przypadku może dojść do sytuacji, że w klasach będzie zimno, co z kolei stwarza prawdopodobieństwo zachorowań uczniów i personelu szkolnego. Swoje obawy w tej kwestii przedstawiły Teachers' Union of Ireland, Association of Secondary Teachers Ireland, Irish National Teachers' Organisation oraz Związek Fórsa, reprezentujący asystentów osób z dodatkowymi potrzebami.

Nauczyciele mówili również, że wiele szkół, także ponadpodstawowych, nie nadaje się do nauczania w warunkach pandemii, a i nie spełniają wymogów, jakie w ramach bezpieczeństwa Covid-19, nakreślone zostały przez władze medyczne. Nauczyciele chcą jednocześnie, aby w każdej klasie, zamontowany został miernik jakości powietrza, i aby zapewnić, że uczniowie, a także nauczyciele, nie będą musieli przebywać w zimnych klasach. Związkowcy powiedzieli przed Komisją, że 84% szkół, nie ma odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, więc są zagrożeniem dla osób, które w nich przebywają.

Dyrektorzy szkół informowali członków Komisji Oireachtas ds. Covid-19, że dodatkowe środki, jakie przeznaczone były na utrzymanie szkół w czystości oraz na dezynfekcję, są niewystarczające i pula na ten cel, powinna być zwiększona. Kolejnym problemem, jaki został wysunięty podczas posiedzenia Komisji, był brak osobistego sprzętu ochronnego dla personelu, który zajmuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami, więc dla opiekunów i kierowców autobusów.

Związki nauczycielskie wzywają również do wprowadzenia cyklicznych inspekcji w szkołach, a te mają sprawdzać, czy wszystkie zalecenia i wymogi w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, są spełnione. Cześć nauczycieli uważa, że niewielka ilość placówek dostosowała się do wszystkich zaleceń, a to oznacza, iż są miejscami niebezpiecznymi dla uczniów i personelu szkolnego. Poruszona została też kwestia personelu, który ze względu na schorzenia, zaliczony jest do grupy podwyższonego ryzyka, ale zobowiązany jest do kontynuowania pracy w szkołach.

Na posiedzeniu pojawił się również stały punkt nauczycielskich wymagań, a to oznacza, że i równości wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy dołączyli do zawodu w ciągu ostatniej dekady.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij
Test na lotnisku to
Irlandia jest już p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian