Nie będzie pułapów cenowych w supermarketach

Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów (CCPC) stwierdza, że nie powinno się wprowadzać pułapów cenowych w sektorze sprzedaży detalicznej, co miałoby wpłynąć na opanowanie inflacji produktów spożywczych.

CCPC przeprowadziło przegląd sektora supermarketów na prośbę ministra przedsiębiorczości Simona Coveneya, a po głębokiej analizie i na podstawie dostępnych danych ustalono, iż nie ma dowodów na zawyżanie cen, ale też, że konkurencja w zakresie ceny, jakości i lokalizacji poprawiła się w ostatnich latach, co przełożyło się na większy wybór dla konsumentów.

Wnioski z raportu CCPC, jakie opublikowano, obejmują:

  • Ceny żywności pozostają wysokie w porównaniu z innymi krajami, jednak w ostatnich latach inflacja cen żywności w Irlandii była najniższa w UE.
  • Wydaje się, że zmiany cen czynników produkcji nie znajdują natychmiastowego odzwierciedlenia w cenach detalicznych.
  • CCPC nie dostrzegła żadnych przesłanek sugerujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub zawyżone ceny w wyniku nadużycia pozycji dominującej.

Komisja uznała, że inflacja w kraju, jest niższa od tej obserwowanej w wielu innych państwach Europy, a od chwili pojawienia się w Irlandii dyskontów spożywczych, zwiększyła się konkurencyjność supermarketów. CCPC dodaje, że to właśnie czynnik, który pomógł częściowo ograniczyć inflację cen żywności.

Wg Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zbyt głębokie ingerowanie w sektor sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, może mieć konsekwencje o zasięgu międzynarodowym, ale i nieść znaczne ryzyko niezamierzonych konsekwencji, które mogą zaszkodzić konsumentom.

CCPC odnosi się również do wojny na Ukrainie i mówi, że kraje położone bliżej skonfliktowanych państw, odczuwają znacznie wyższe wzrosty cen, niż Irlandia.

W dokumencie tymczasowego przewodniczącego CCPC Pata Kenny czytamy:

– W Grecji i Francji interwencje były przedmiotem intensywnego lobbingu i stworzyły dość skomplikowane mechanizmy, w których duzi detaliści odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji, które produkty powinny zostać uwzględnione. CCPC nie zna żadnych dowodów na to, że te mechanizmy przyniosły znaczące korzyści konsumentom. Naszym zdaniem wprowadzenie pułapów cenowych w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi stanowiłoby poważne zagrożenie dla irlandzkiej gospodarki i konsumentów, ponieważ zaszkodziłoby konkurencji i mogłoby doprowadzić do niedoborów dostaw, gdyby sprzedawcy detaliczni nie mogli zaopatrywać się w te produkty poniżej pułapu cenowego. Ceny innych produktów nieobjętych limitem cenowym mogłyby zostać podniesione, aby pokryć utratę marży na produktach objętych limitem. Ograniczenie cen niektórych produktów mogłoby również negatywnie wpłynąć na wybór i jakość, ponieważ dostawcy nie mają motywacji do inwestowania w nowe produkty lub wprowadzania innowacji do istniejących.

Zdaniem Komisji – rozwój otwartej gospodarki, w której handlowcy mają swobodę ustalania własnych cen i konkurowania ze sobą, dobrze służył irlandzkiej gospodarce i konsumentom.

Komisja stwierdza, że ​​nie zidentyfikowała dowodów świadczących o tym, że bezpośrednia interwencja cenowa doprowadziła do korzyści dla konsumentów, i nie uważa, że ​​interwencje cenowe są konieczne w przypadku sektora detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych.

Bogdan Feręc

Źr: CCPC

Photo by Nathália Rosa on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Fianna Fáil prowadz
W Irlandii potrzeba