Nie będzie poszczepiennych odszkodowań

W raporcie Urzędu Regulacji Produktów Zdrowotnych (HPRA) z dnia 24 marca znalazł się zapis, iż w kraju zanotowano 19 869 przypadków podejrzanych reakcji po podaniu szczepionki przeciwko Covid-19.

Do tego należy doliczyć 110 raportów o zgonach, co też ma mieć związek z podanym lub po podaniu preparatu szczepiennego, a zanotowane zostały przypadki kwalifikujące się wg HPRA do kategorii „po podaniu szczepionki”. Jednak, aby być wciągniętym na taką listę, oceny dokonać musiał specjalny zespół fachowców, którzy decydowali, czy niepożądane skutki uboczne nastąpiły ze względu na podanie preparatu, czy może były one w formie utajonej już wcześniej. To wiązało się z długim procesem oceny, a następnie kwalifikacji do odpowiedniej grupy.

Trochę inaczej sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii, bo ta, nie odmawia swoim mieszkańcom prawa ubiegania się o odszkodowanie, w ramach którego ofiary szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymają do 120 000 funtów zadośćuczynienia.

Świadczyć to może o przyznaniu się tamtejszych władz do błędów, jakie zostały popełnione przy podawaniu testowanego preparatu szczepiennego, więc wzięciu odpowiedzialności za skutki niepożądane i zgony.

Tą drogą nie chce kroczyć jednak Irlandia, której minister zdrowia Stephen Donnelly stwierdził, że:

– Obecnie nie ma planów wprowadzenia systemu rekompensat za szczepienia przeciwko COVID-19. W czerwcu 2018 r. rząd zgodził się na powołanie grupy eksperckiej do przeglądu postępowania z roszczeniami z tytułu zaniedbań klinicznych. Przewodniczył jej sędzia Sądu Najwyższego Charles Meenan. Grupa ekspertów zbadała system z perspektywy osoby, która zgłosiła twierdzenie, aby zbadać, czy istnieje lepszy sposób na skuteczne, ale jednocześnie bardziej wrażliwe reagowanie na konkretne przypadki. Pan. Sędzia Meenan przedłożył ówczesnemu Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Sprawiedliwości w styczniu 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19, raport końcowy dotyczący obecnego systemu zarządzania roszczeniami z tytułu zaniedbań klinicznych. Następnie rząd opublikował raport Meenana w grudniu 2020 r. Jednym z zaleceń raportu jest ustanowienie systemu odszkodowań w przypadku niektórych roszczeń związanych z uszkodzeniem szczepionki. Na wniosek Departamentu Zdrowia Rada ds. Badań Zdrowia, HRB, przeprowadziła przegląd dowodów dotyczących programów naprawczych poszczepiennych w innych jurysdykcjach, który zakończono w marcu 2019 r. Raport grupy ekspertów, oprócz raportu HRB przegląd dowodów oraz konsultacje z innymi departamentami i odpowiednimi agencjami państwowymi poinformują o opracowywaniu propozycji dotyczących ustanowienia systemu rekompensat za szczepienia, w tym o potrzebie ustawodawstwa pierwotnego. Ministerstwo Zdrowia planuje rozwój polityki w tym zakresie.

*

Warto chyba zwrócić w kontekście tej wypowiedzi uwagę na daty i terminy, bo są one wyraźną wskazówką, że coś działo się przed pandemią.

Bogdan Feręc

Źr: The Liberal

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wizyta bez sukcesów
Tworzy się koalicja
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська