Neverending story, czyli z maseczką w pociągu i autobusie

Tragiczne losy nieszczęsnych maseczek nie mają się ku końcowi, bo nadal nie ma pełnej jasności, czy będą obowiązkowe, czy może nie, a jeżeli będą, to gdzie?

Kilka dni temu z ust ustępującego premiera Leo Varadkara usłyszeliśmy zapewnienie, że maseczki na twarzach będą zalecane, ale nie obowiązkowe, co ucieszyło niemałą część mieszkańców Irlandii. Sprawa nie była jednak umocowana prawnie, gdyż następnie powstał pomysł, by osłony na twarzy nosić w miejscach publicznych i w sklepach, a związek zrzeszający pracowników transportu publicznego zażądał, żeby obowiązkowe stały się w pociągach i autobusach.

Tu też, podpierający się powagą swojego urzędu odezwał się Leo Varadkar, z irlandzka zwany taoiseachiem, który stwierdził, że zalecane, ale bez obowiązku ich noszenia podczas podróży transportem publicznym.

Premier powiedział, ale, jako ustępujący, specjalnej mocy oddziaływania i represji nie ma, więc spod jego władczej ręki wyłamał się dzisiaj minister transportu, który przed posłami na plenarnym posiedzeniu Dáil stwierdził, iż „jest obecnie bardzo prawdopodobne, że maseczki na twarzy będą wymagane”.

Taki przepis miałby wejść w życie z dniem 18 maja, czyli w momencie złagodzeni niektórych koronawirusowych obostrzeń i podróżni, aby skorzystać z usług przewoźników, będą musieli zakrywać twarze.

Wg ministra transportu Shanne Rossa, ta niedawna nieścisłość została już naprawiona i działając zgodnie z zaleceniem dyrektora medycznego w Departamencie Zdrowia dr. Tony’ego Holohana, w nowych zasadach obowiązujących od przyszłego poniedziałku, aby wsiąść do pociągu i autobusu, będzie niezbędny nie tylko bilet, ale i maseczka na twarzy.

Z dalszej części wypowiedzi ministra Rossa wynika, że maseczki wymagane będą również w sklepach, a można mówić tu o wymogu, albowiem szef Departamentu Transportu stwierdził, że kontrolę „zamaskowania” w sklepach i środkach transportu publicznego, prowadzić będzie irlandzka policja.

Zmiany dotyczyć będą też osób, które przybędą na wyspę, bo obowiązkiem stanie się wypełnienie formularza, w którym należy podać adres, pod którym przebywać będzie się przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny, a i tutaj nadzór poprawności izolacji prowadzić będzie Garda, która poprzez telefoniczne lokalizatory i niezapowiedziane wizyty w domach, sprawdzać będzie w nich obecność izolowanych.

Co istotne, do propozycji nie wniesiono uwag, a nawet postulowano, by zaczęły obowiązywać już teraz.

Czy więc maseczki będą obowiązkowe i gdzie trzeba będzie je, przynajmniej proforma zakładać? Wszystko jasne będzie w piątek, kiedy premier Leo Varadkar, poinformuje o kolejnych decyzjach swojego rządu.

Bogdan Feręc

Źr: Dail/RTE/NewsTalk/Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij...
Czy to koniec Unii E
Plus wdrożył 5G, a
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish