Nękanie jest już przestępstwem w Irlandii

Z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o nękaniu i szkodliwej komunikacji, powiedział przedstawiciel największej partii opozycyjnej.

Rzecznik Sinn Féin ds. sprawiedliwości, Martin Kenny, z zadowoleniem przyjął uchwalenie przez Dáil ustawy o nękaniu i szkodliwej komunikacji, zawierającej kilka poprawek zakazujących również „głębokiego fałszowania”.

Poseł Kenny powiedział:

– W Sinn Féin zostaliśmy w pełni świadomi niepokoju i szkód spowodowanych ujawnieniem w Internecie zdjęć lub filmów o charakterze jednoznacznie seksualnym, bez uprzedniej zgody osoby. Nie można bagatelizować negatywnego wpływu na życie osoby, która padła ofiarą wykorzystywania wizerunkowego i nękania w Internecie, i zdajemy sobie sprawę, że może to mieć długoterminowy wpływ na psychiczne oraz fizyczne samopoczucie ofiary. Wzywamy teraz minister sprawiedliwości, aby zapewniła Gardaí pełne zasoby i przeszkolenie w zakresie zgłaszania przestępstw na mocy tego ustawodawstwa oraz, aby ofiary były traktowane z najwyższą starannością i profesjonalizmem, kiedy zgłaszają takie nadużycia. Ponadto Garda powinna być wyposażona w technologię i uprawnienia, aby zapewnić usuwanie takich materiałów z Internetu i energicznie ścigać osoby odpowiedzialne za przestępstwa na mocy tego prawodawstwa.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Duży krok w rozmowa
Jadąc do domu na ś
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian