Negatywny wpływ snusu na zdrowie jamy ustnej u młodzieży

W Polsce, przede wszystkim na Kaszubach i na Śląsku, zażywa się tabaki, natomiast w krajach skandynawskich dużą popularnością cieszy się snus. Jest to używka z suszonego tytoniu z dodatkiem soli, którą po nawilżeniu gorącą parą wodną umieszcza się pod wargą, gdzie następuje wchłanianie nikotyny. Klasyczny snus zawiera większe ilości nikotyny niż papierosy. Co nie może dziwić, używka ta nie pozostaje bez wpływu na zdrowie jamy ustnej.

W ostatnich dniach Duńskie Towarzystwo Stomatologiczne (Dansk Tandlægeforening) wyraziło zaniepokojenie w związku z nieodwracalnymi szkodami spowodowanymi przez zażywanie snusu. Podobnie jak papierosy, snus zawiera nikotynę oraz substancje rakotwórcze.

Coraz popularniejsza używka

O ile w naszym kraju tabaka zażywana jest najczęściej przez osoby starsze, w Danii snus cieszy się dużym uznaniem wśród młodych, a jego spożycie dynamicznie wzrosło w ciągu kilku ostatnich lat. Decydenci mają nadzieję, że trend ten pomoże odwrócić nowe prawo zakazujące używania wyrobów tytoniowych – w tym również snusu – w duńskich szkołach średnich i zawodowych.

Odsetek uczniów szkół średnich, którzy codziennie używają snusu, znacznie wzrósł w ostatnich latach. Z badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Duński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wynika, że 11,3% uczniów oraz 1,6% uczennic szkół średnich zażywało snus każdego dnia. Oznacza to bardzo wyraźny wzrost, ponieważ pięć lat wcześniej po tę używkę sięgało codziennie zaledwie 1,9% chłopców oraz 0,2% dziewcząt w wieku licealnym.

Zmiany na błonie śluzowej, recesja dziąseł, przebarwienia zębów

W 2017 roku Duńskie Stowarzyszenie Stomatologiczne przeprowadziło badanie ankietowe z udziałem 527 dentystów na temat wpływu zażywania snusu na stan zdrowia jamy ustnej. Wynika z niego, że czterech na dziewięciu lekarzy stomatologów leczyło pacjentów, u których stwierdzono negatywny wpływ tej używki. Najczęstszymi konsekwencjami były zmiany występujące na błonie śluzowej jamy ustnej oraz recesja dziąseł. Ponadto co trzeci dentysta podał, że u pacjentów stosujących tę używkę występują przebarwienia zębów.W komunikacie prasowym dr Susanne Kleist, prezydent Duńskiego Towarzystwa Stomatologicznego, poinformowała: – Snus podrażnia błonę śluzową jamy ustnej i może powodować recesję dziąseł. Gdy dziąsło ulegnie recesji, a zęby są odsłonięte, stanu tego nie będzie można odwrócić, nawet jeśli zaprzestanie się używania snusu. Nikotyna zawarta w snusie może prowadzić też do uzależnienia i stanowi zachętę dla młodych ludzi, by rozpocząć palenie tytoniu.

Źródło: www.dentonet.pl

Artykuł nadesłała Klinika Stomatologiczna NovoDent-MED>>>

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Sąd Pracy zaleca od
Studio Dublin – wy