Nauka o LGBTQI wejdzie do szkół?

Jeszcze nie teraz, ale program edukacji seksualnej w szkołach, może przejść całkiem poważną reformę, o ile oprze się o propozycje jednego z połów Sinn Féin.

Należy rozwinąć reformę edukacji seksualnej w szkołach, uważa poseł Donnchadh Ó Laoghaire i jednocześnie rzecznik Sinn Féin ds. edukacji, który powtórzył swój apel o wszechstronną, solidną i otwartą edukację seksualną w szkołach.

Jego komentarze pojawiły się po niedawnym raporcie Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych oraz Zarządu Służby Zdrowia, które zwróciły uwagę na poważne obawy dotyczące obecnie oferowanej uczniom edukacji seksualnej.

Poseł Ó Laoghaire powiedział:

– Nie jest tajemnicą, że edukacja seksualna w tym kraju od dawna jest całkowicie niewystarczająca. Chociaż wprowadzono ulepszenia i poprawki, nadal słyszymy historie z niektórych szkół, które są błędne, niepoprawne lub niepełne, pozwalają uniknąć niektórych kluczowych problemów oraz nie zapewniają uczniom i nastolatkom wskazówek, a także informacji, których potrzebują. Ostatni raport pokazuje, że istnieją znaczne różnice w treści i zakresie edukacji związanej z relacjami i seksualnością (RSE), w różnych szkołach. Ponieważ w tych badaniach wykazano, że duża grupa młodych ludzi nie otrzymuje żadnych informacji w domu, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, aby zajęcia Relationship and Sex Education w szkole, w wystarczającym stopniu informowały naszych młodych ludzi o tej problematyce. W dużej mierze z powodu przestarzałych przepisów – szkoły mogą pomijać i wybierać części programu edukacji seksualnej, które mają być dostarczane uczniom. To z kolei oznacza, że ​​wiele kluczowych kwestii związanych z bezpiecznym seksem, środkami antykoncepcyjnymi i ciążami kryzysowymi jest często ledwo poruszanych lub całkowicie pomijanych. Zgoda seksualna, która często jest całkowicie wykluczona z dyskusji, musi odgrywać centralną rolę w każdej reformie RSE, wyposażając młodych ludzi w umiejętności, aby czuć się pewnie, rozmawiając o zgodzie w ich związkach, i równie pewnie rozpoznawać, kiedy zgoda była i nie była dana. Jest to fundamentalne, ale nie wystarczająco uwypuklone. Jest oczywiste, że obecny program RSE jest nieodpowiedni i nie spełnia potrzeb młodych ludzi. Niezbędne jest również włączenie zagadnień LGBTQI do RSE w szkołach. Młodzi ludzie chcą być w pełni poinformowani i chcą wiedzieć, jak zachować bezpieczeństwo we wszelkich związkach, które mają lub mogą mieć. Musimy ufać młodym ludziom na tyle, aby odpowiednio wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do tego, by czuli się pewnie, rozmawiając o tych sprawach. Szkoła jest miejscem, w którym ten proces musi się rozpocząć.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Stracone półrocze.
An Post prosi o wyro
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian