Nauczyciele ponownie chcą pieniędzy

To grupa, która co jakiś czas daje o sobie znać, ale zazwyczaj w jednym kontekście, czyli podwyżek płac.

Nauczyciele nie zwracają uwagi na inne działy, nie patrzą też na problematykę spadającej wartości pieniądza w ujęciu krajowym, a zauważają wyłącznie swoje potrzeby, więc wysuwają kolejne żądania płacowe. Tak dzieje się właśnie teraz i to kolejny już raz w krótkim odstępie czasu, bo Związek Nauczycieli INTO domaga się podniesienia płac nauczycieli, który zgodny będzie z poziomem inflacji.

Przewodniczący Irlandzkiej Narodowej Organizacji Nauczycieli (INTO) Joe McKeown ma też sugerować, że podwyżka płac nauczycielskich powinna nastąpić jeszcze przed końcem tego roku, aby zrekompensować tej grupie pracowniczej rosnące koszty życia. Pan McKeown jest również zdania, że tegoroczna podwyżka płac nauczycieli, która pojawi się jesienią, a wyniesie 1%, co zostało uzgodnione już wcześniej, jest zbyt niska w stosunku do rosnących kosztów życia, więc powinna być taka, jak poziom inflacji na poziomie krajowym.

Tylko takie działanie rządu uspokoi nastroje w sektorze nauczania, gdyż w przeciwnym przypadku, rząd może doczekać się szerokiej akcji protestacyjnej, która odbije się na całym szkolnictwie w Irlandii, dodał McKeown.

Na tę propozycję podwyżek płac we wtorek zareagować ma minister edukacji Norma Foley, która już wcześniej stwierdziła, iż pensje nauczycielskie i podwyżki ich płac, są obecnie przedmiotem rozważań jej resortu, a i prowadzone są konsultacje z Departamentem Finansów. Źródła rządowe wskazują, iż może stać się konieczna „pewna reakcja”, ale dodają, iż podwyżka o poziom inflacji, nie jest możliwa, bo wywoływać będzie dodatkowe ogromne obciążenia dla Skarbu Państwa. Już tylko podwyżka nauczycielskich pensji w wysokości 1% da w tym roku zwiększenie wydatków na poziomie 250 mln €.

Nie bacząc na wyjaśnienia płynące z kół rządowych, INTO wezwało Departament Edukacji, by podjął natychmiastowe działania w zakresie zapewnienia odpowiednich podwyżek płac dla nauczycieli oraz zlikwidowania niedoborów nauczycieli.

Dla pełnego obrazu sytuacji można dodać, że w ostatnich 10 latach, nauczyciele zatrudnieni w szkołach średnich, otrzymali ogółem 1300 € podwyżek, co było wynikiem porozumienia związków zawodowych z rządem. Co istotne, wszyscy nauczyciele w kraju, korzystają na kolejnej umowie, a ta stwierdza, że podnoszenie płac w sektorze budżetowym, które dotyczy także ich, następować będzie tak, jak zostało to ustalone, więc rocznie od 1,2 do 2,7%, co uzależnione jest od lat pracy i sektora zatrudnienia.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Świat wpadnie w gł
Sinn Féin szuka soj